Lozen De Wet milieubeheer (Wm) kent geen definitie voor lozen of lozing, maar sluit aan bij de afvalstoffenregelgeving en gebruikt formuleringen als: “het brengen van stoffen, afvalwater of andere afvalstoffen, in (....)” . In de Waterwet staat in artikel 6.1 de volgende definitie van lozen: “brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam of brengen van water of stoffen op een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel