Naast afschrijvingslasten leiden investeringen tot rentelasten. De gemeente moet investeringen immers financieren. Dit kan met eigen middelen (reserves en voorzieningen) en met externe middelen (geldleningen). De afschrijvingslasten en de rentelasten samen noemen we de kapitaallasten.   In Afschrijvingslasten van investeringen vindt u verschillende modellen voo

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel