Als we in de kennisbank spreken van kosten, gaat het om aan de tijd toegerekende uitgaven, oftewel lasten. Er zijn directe en indirecte kosten. Dit onderscheid is belangrijk voor de doorberekening van de totale rioleringskosten en de vaststelling van de rioolheffingstarieven. Bij het onderscheid gaat het om het wel of niet bestaan van een rechtstreeks verband tussen de kosten en de geleverde prestatie. Bij een rechtstreeks verband is sprake va

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel