Kapitaal- en onderhoudslasten zijn de grootste posten binnen de rioleringskosten. Hierbij gaat het op jaarbasis al snel om miljoenen euro’s. Minder grote posten zijn de overige kosten van het taakveld riolering, die toch ook al snel oplopen tot tonnen euro’s. Voorbeelden van overige kosten zijn: kosten om het GRP op te stellen en te actualiseren (zie ook Opstellen GRP); kos

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel