Werkwijze

De inspecteur maakt met een rijdende camera in het riool video-opnamen van put tot put. Hiervoor gebruikt hij een bus met besturingsapparatuur en een zelfrijdende videocamera (zie figuur A). Video-inspectie vindt in principe plaats in gereinigde en nagenoeg droge riolen.

Afhankelijk van uw wensen (als opdrachtgever) brengt de inspecteur ook de putten globaal in beeld of inspecteert hij de putten in detail. Ook kan hij een hellingshoekmeting uitvoeren.

Video-inspectie is de meest gebruikte vorm van visuele inspectie in Nederland. 

Figuur A Camerawagen voor video-inspecties (Bron: GAW | Stichting RIONED) Vergroot afbeelding

Toepassing

 • Operationele planvorming.
  Met video-inspecties krijgt u een gedetailleerd beeld van de binnenkant van de leidingen. Deze informatie kunt u gebruiken als u een operationele planning maakt.
 • Storingen/klachten.
  Met video-inspecties kunt u vaak de locatie, aard en omvang van storingen/klachten nauwkeurig vaststellen.
 • Nader onderzoek.
  Als u op grond van eerdere waarnemingen (bijvoorbeeld visuele inspectie vanuit de put of wegverzakking) vermoedt dat de leiding gebreken vertoont, krijgt u met video-inspectie aanvullende informatie over de toestand van de riolering. Als u definitieve maatregelen moet kiezen, gebruikt u deze methode om de conditie van de leiding tot in detail vast te leggen. Ook geeft deze methode inzicht in mogelijke afwijkingen die van invloed zijn op de keuze van de maatregelen en kunt u de diameter van de buis bepalen. Voorbeeld: ‘voorinspectie’ bij relining: exacte controle op de locatie van inlaten.
 • Oplevering.
  Video-inspectie is bij uitstek een methode om de binnenkant van nieuw gelegde rioolleidingen te controleren op de in het bestek voorgeschreven kwaliteit.

De toepassing is identiek aan kogelbeeldscanning van leidingen. Een voordeel van video-inspectie is dat toestandsaspecten waarbij sprake is van beweging (bijvoorbeeld druppende infiltratie ) beter waarneembaar zijn.

Foto van man op de bus aan het werk
Figuur B Inspecteur bekijkt beelden van de camerawagen in de bus (Foto: GAW | Stichting RIONED) Vergroot afbeelding

Registratie

De inspecteur registreert de toestand van de leidingen en putten volgens NEN-EN 13508-2 en de leidraad (methode 'leiding vanuit leiding') in de inspectiebus. Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage in uitwisselformaat GWSW.RibX met (digitaal) beeldmateriaal en gegevensdragers voor elektronische overdracht naar beheersystemen.

Beperkingen

 • In gereinigde en nagenoeg droge riolen zijn de toestandsaspecten in de categorie ‘afstroming’ meestal niet waarneembaar. De gebruikstoestand van het riool is dus niet goed te beoordelen.
 • Video-inspectie is inzetbaar bij diameters vanaf 100 mm. De inspecteur moet de gebruikte apparatuur afstemmen op de diameter van de buis. Om goed te kunnen meten, moet de cameralens in de as van de buis staan.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel