Stap 1: Meetplan opstellen

U stelt eerst een meetplan op. Dit is een leidraad voor het gehele inspectieproces.

Stap 2: Aanbesteden

De meeste rioleringsbeheerders besteden het werk uit aan een gespecialiseerd bedrijf, enkelen hebben hun interne inspectieorganisatie. In de aanbesteding beschrijft u in het programma van eisen (PVE) van uw bestek uw wensen en eisen. Vervolgens brengt u het bestek op de markt en kiest u een bedrijf dat het best aan uw wensen en eisen voldoet. Met deze partij gaat u een overeenkomst aan.

Stap 3: Inspectie uitvoeren

Het inspectiebedrijf voert de inspectie uit. Vaak hebt u de inspectiemethode al in het PVE vastgelegd. Zo niet, dan kiest het inspectiebedrijf een methode. Na het onderzoek ontvangt u een rapportage van de inspecteur.

Stap 4: Inspectieresultaten accepteren

Tot slot controleert u of de inspectie volgens de afspraken in het contract is uitgevoerd. Dit kunt u ook al (deels) tijdens de uitvoering doen, zodat u de werkzaamheden waar nodig kunt bijsturen. Als het onderzoek voldoet, accepteert u de resultaten. Voldoet het niet, dan volgt u de procedure uit het contract om samen met de aannemer tot het gewenste resultaat te komen.

Na de acceptatie volgt de laatste stap in het inspectie- en beoordelingsproces: het beoordelen van de inspectieresultaten.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel