Startwerkoverleg

In principe vindt vóór de inspectie een startwerkoverleg plaats. Hierin bespreekt u met de toezichthouder van de gemeente en de uitvoerend inspecteur de bijzonderheden van het werk en de eventuele controle bij de uitvoering. Ook controleert u tijdens dit overleg onder meer de certificering en veiligheidsmaatregelen. In bijlage A van het Model Programma van Eisen staat een voorbeeldchecklist die u bij dit gesprek kunt gebruiken.

Inspectie: waarnemen, herkennen en beschrijven

Bij de inspectie zelf doorloopt de inspecteur steeds drie stappen:

  1. Waarnemen: de inspectie vindt grotendeels buiten plaats, op de locatie van het betreffende riool. De inspecteur kijkt 'gewoon' in de leiding of put en verricht waar nodig metingen.
  2. Herkennen: de inspecteur ziet bepaalde concrete zaken in het riool. Daarvoor moet hij weten welke toestandsaspecten in riolen kunnen voorkomen en hoe hij deze kan herkennen. De inspecteur leert dit tijdens zijn bedrijfsopleiding.
  3. Beschrijven: de inspecteur beschrijft wat hij ziet. Bij visuele inspectie gebruikt hij hiervoor de NEN 13508-2. Dit systeem bevat universele taalonafhankelijke codes.

Na de inspectie rapporteert het inspectiebedrijf de resultaten aan u (de opdrachtgever).

Keuze voor inspectiemethode

Er zijn veel verschillende inspectiemethoden. Welke u kiest, hangt af van:

  • het inspectiedoel: voor een algemeen overzicht kunt u vaak volstaan met steekproeven. Als u jaarprogramma’s moet opstellen of maatregelen moet kiezen, hebt u meer gedetailleerde informatie nodig.
  • technische beperkingen: sommige methoden kennen restricties aan de buisdiameter of hebben een droog en gereinigd riool nodig.

Hier vindt u per inspectiedoel de meest gangbare methoden:

Filter gebruiken

Wilt u snel een overzicht van geschikte methoden? Gebruik dan de filterhulp Kiezen inspectiemethoden. Beantwoord de vragen en u krijgt een indicatie van de best passende inspectiemethoden in uw situatie. De keuze van een methode is tenslotte maatwerk, waarbij u het doel van de inspectie (wat wilt u weten?) moet afwegen tegen de lokale omstandigheden (wat kunt u weten?).

Het gebruik van de filterhulp voor inspectiemethoden is toegelicht in het webinar De nieuwe werkwijze voor rioolinspecties goed inzetten. Kijk voor de uitleg van het filter het webinar vanaf 31:59.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel