Toepassing

De toepassing is identiek aan Rijdende tv-camera-inspectie van leidingen (CCTV Inspectie). Voor inspectie van putten met kogelbeeldscanning, zie 3D-laserscanning en 3D-putinspectie.

Werkwijze

De inspecteur maakt digitale opnamen met een rijdende camera met een visooglens (3D-scanner) in het riool. De codering vindt achteraf plaats, waardoor een hoge inspectiesnelheid (tot 0,30 m/sec) haalbaar is. De inspecteur legt alle toestandsaspecten op beeld vast. Door de bij het camerasysteem behorende software is het mogelijk om achteraf de analyse en de codering van de toestandsaspecten uit te voeren. Het is alsof men in het riool rijdt, zonder enige belemmering in blikrichting. het beeld kan bijvoorbeeld in elke positie worden stilgezet, 360 graden zwenken, zoomen en zelfs naar achteren kijken.

Op de digitale foto’s zijn toestandsaspecten waarbij sprake is van beweging (b.v. druppende infiltratie) minder goed waarneembaar, tenzij de specifieke opname heeft plaatsgevonden in een “video-mode”.
 
 
Figuur A 2D-afwikkeling kogelbeeldscanning (Foto: IBAK)

Registratie

Het beeldmateriaal wordt in 3D opgenomen en in 2D afgewikkeld. Het inspectiebedrijf codeert de toestand van de leidingen en putten volgens NEN-EN 13508-2 of NEN 3399 in de oorspronkelijke 3D-opname. Dit gebeurt meestal op kantoor van het inspectiebedrijf. Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage met digitaal beeldmateriaal, de viewersoftware en digitale gegevensdragers voor de elektronische overdracht naar beheersystemen.

Beperkingen

Omdat deze inspectie in gereinigde en nagenoeg droge riolen plaatsvindt, zijn de toestandsaspecten in de categorie ‘afstroming’ meestal niet waarneembaar. Hierdoor is een goede beoordeling van de gebruikstoestand van het riool niet mogelijk. Inzetbereik vanaf een diameter van 200 mm.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel