Werkwijze

De inspecteur maakt in een gereinigd en nagenoeg droog riool digitale opnamen met een rijdende camera met een visooglens (3D-scanner). De registratie vindt achteraf plaats, waardoor een hoge inspectiesnelheid (tot 0,30 m/sec) haalbaar is. De inspecteur legt alle toestandsaspecten op beeld vast.

Door de bij het camerasysteem behorende software kan de inspecteur de toestandsaspecten achteraf registreren en analyseren. Het is alsof u in het riool rijdt, zonder enige belemmering in blikrichting. U kunt het beeld bijvoorbeeld in elke positie stilzetten, 360 graden draaien, zoomen en zelfs naar achteren kijken.

Figuur A 2D-afwikkeling kogelbeeldscanning (Foto: IBAK) Vergroot afbeelding

Toepassing

 • Operationele planvorming.
  Met kogelbeeldscanning krijgt u een gedetailleerd beeld van de binnenkant van de leidingen. Deze informatie kunt u gebruiken als u een operationele planning maakt.
 • Storingen/klachten.
  Met kogelbeeldscanning kunt u vaak de locatie, aard en omvang van storingen/klachten nauwkeurig vaststellen.
 • Nader onderzoek.
  Als u op grond van eerdere waarnemingen (bijvoorbeeld visuele inspectie vanuit de put of wegverzakking) vermoedt dat de leiding gebreken vertoont, krijgt u met kogelbeeldscanning aanvullende informatie over de toestand van de riolering. Als u definitieve maatregelen moet bepalen, kunt u deze methode gebruiken om de conditie van de leiding tot in detail vast te stellen. Ook geeft deze methode inzicht in mogelijke afwijkingen die van invloed zijn op de keuze van de maatregelen. Tijdens de opname is aanvullend de diameter te bepalen. Voorbeeld: ‘voorinspectie’ bij relining: exacte controle op de locatie van inlaten.
 • Oplevering.
  Kogelbeeldscanning is bij uitstek een methode om de binnenkant van nieuw gelegde rioolleidingen te controleren op de in het bestek voorgeschreven kwaliteit. Met deze methode kunt u nauwkeurig de voegwijdte en de lengte van de buis opmeten.

De toepassing is identiek aan video-inspectie. Een voordeel van kogelbeeldscanning is dat een kogelbeeldcamera alles op beeld vastlegt, waar een traditionele videocamera alleen een deel van de buis laat zien. Bij het terugkijken van de beelden kunt u daarom naar plekken kijken die de inspecteur in eerste instantie niet in het oog had. Daarnaast kost kogelbeeldscanning iets minder tijd op de uitvoeringslocatie, omdat de inspecteur de beelden pas achteraf analyseert.

Registratie

De inspecteur registreert de toestand van de leidingen en putten volgens NEN-EN 13508-2 en de leidraad (methode 'leiding vanuit leiding') in de oorspronkelijke 3D-opname. Dit gebeurt meestal op kantoor van het inspectiebedrijf. Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage in uitwisselformaat GWSW.RibX met digitaal beeldmateriaal, de viewersoftware en digitale gegevensdragers voor de elektronische overdracht naar beheersystemen.

Beperkingen

 • Omdat deze inspectie in gereinigde en nagenoeg droge riolen plaatsvindt, zijn de toestandsaspecten in de categorie ‘afstroming’ meestal niet waarneembaar. Hierdoor kunt u de gebruikstoestand van het riool niet goed beoordelen.
 • Kogelbeeldscanning is inzetbaar bij diameters vanaf 150 mm. De inspecteur moet de gebruikte apparatuur afstemmen op de diameter van de buis. Om goed te kunnen meten, moet de cameralens in de as van de buis staan.
 • Op de digitale foto’s zijn toestandsaspecten waarbij sprake is van beweging (bijvoorbeeld druppende infiltratie ) minder goed waarneembaar, tenzij de inspecteur een specifieke opname met een videofunctie heeft genomen.
 • Omdat de lichtbron niet meedraait met de lens van de camera, worden inlaten vaak minder goed belicht.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel