De inspectietechnieken om de (rest)levensduur van uw stelsel te bepalen, zijn (in alfabetische volgorde):

 • 3D-laserscanning en 3D-putinspectie: de inspecteur brengt met een laser driedimensionaal de afmetingen en de conditie van de leiding of put in beeld.
 • Boorkernonderzoek: de inspecteur boort een kern uit de buiswand en laat deze op visuele, mechanische en fysisch/chemische aspecten onderzoeken.
 • Inspectie met sonar en ultrageluid: een meetinstrument maakt met behulp van geluid een 3D-model van de buis of put.
 • Kogelbeeldscanning: de inspecteur maakt digitale opnamen met een rijdende camera met een visooglens (3D-scanner) in het riool. De registratie vindt achteraf plaats.
 • Laserprofiling: de inspecteur legt de geometrie van de buis vast door een ring van laserlicht op de buiswand te schijnen.
 • MAC-testing: de inspecteur meet de vervormbaarheid van de buiswand.
 • Persoonsinspectie: als de buisdoorsnede van het riool groot genoeg is, gaat de inspecteur het riool in om zelf vanuit het riool te inspecteren.
 • Putfoto-inspectie: de inspecteur maakt vanuit de put foto's van de binnenkant van de riolen die uitmonden in de put. Hij betreedt de put niet.
 • Putvideo-inspectie: de inspecteur maakt vanuit de put een video-opname van de binnenkant van de riolen die uitmonden in de put. Hij betreedt de put niet.
 • Radarscanning (rioolradar): vanaf het maaiveld brengt de inspecteur de buis en zijn omgeving met radiogolven in kaart.
 • SAA(F)-profielmeting: met een ketting van sensorelementen meet de inspecteur over een langere periode de vervormingen van het buisprofiel.
 • Satelliet- en duwcamera’s: een camera, die in de buis wordt geduwd of op een rijdende unit gemonteerd is, legt de toestand van de riolen vast.
 • Spiegelen: de inspecteur legt de toestand vast met behulp van rioolspiegels in de put.
 • Video-inspectie: een in het riool rijdende tv-camera legt de toestand van de riolen vast.

Opkomende technieken

Door continue innovatie komen steeds meer technieken op de markt. Op dit moment zijn opkomende technieken:

 • Video-inspectie met een drone: gelijk aan video-inspectie. De camera is gemonteerd op een drone in plaats van op een rijdende wagen. Het voordeel van een drone is dat deze waar nodig over obstakels op de bodem kan vliegen.
 • Video-inspectie met een duikboot: gelijk aan video-inspectie. De onderwatercamera is gemonteerd op een duikboot. Deze methode wordt ingezet om volle leidingen of lange duikers te inspecteren.
 • Laser-sonarboot: een combinatie-instrument van 3D-laserscanning (boven water) en inspectie met sonar (onder water).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel