Verbeterd gescheiden stelsels (vgs) staan steeds meer in de belangstelling van de partners in de afvalwaterketen. Zij zien vgs als goede mogelijkheid om de keten te optimaliseren en daarmee kosten te besparen. Dit rapport kan gemeenten en waterschappen ondersteunen in een optimale(re) omgang met de huidige vgs. Daarbij is de centrale vraag: bestaat er ruimte, en zo ja welke, om anders of beter om te gaan met de bestaande infrastructuur? Moeten

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel