Bij het optimaliseren van vgs gaat de discussie vaak over de historische argumenten vóór vgs ('vies' afstromend hemelwater, foutaansluitingen en ecologische waterkwaliteit) versus een belangrijk praktisch bezwaar tégen vgs (de overmatige afvoer van hemelwater en rioolvreemd water). Maar er zijn meer aspecten die een rol kunnen spelen in de keuze om wel of niet ‘anders om te gaan’ met vgs. Een eventuele aanpassing aan (de infrastructuur van) een vgs kan soms onverwachte consequenties hebben. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen die de moeite waard zijn om mee te nemen in de discussie. Het gaat om:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel