Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Anders omgaan met VGS (2017)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-

Beter voor rwzi, oppervlaktewater en portemonnee

Het functioneren van verbeterd gescheiden rioolstelsels (VGS) is grondig onderzocht in de proeftuin “Anders omgaan met VGS”. Het blijkt dat VGS nog beter kan. Doorontwikkeling naar een VGS-2.0  zorgt voor minder hemelwater naar de rioolwaterzuivering en levert daarmee een kostenbesparing op operationele zuiveringskosten. Zonder foutaansluitingen geeft de aanpassing een zelfde of betere oppervlaktewaterkwaliteit. Deze publicatie is zowel in druk als digitaal beschikbaar.

 
De essentie van VGS-2.0 kunt u bekijken in deze animatie.


In de proeftuin “Anders omgaan met VGS” zijn tevens twee deelrapporten verschenen die u via onderstaande links kunt downloaden: