Veel beheerders ervaren dat verbeterd gescheiden rioolstelsels (vgs) onnodig veel (hemel)water naar de rwzi afvoeren. Daarom kijken zij in optimalisatiestudies soms uitdrukkelijk hoe zij de hydraulische belasting vanuit deze stelsels op de afvalwater­keten kunnen terugbrengen. Bijvoorbeeld door de pompovercapaciteit (poc) van 0,3 mm/h naar 0,1 mm/h te verlagen of het hemelwatergemaal zelfs helemaal uit te schakelen. Maar vaak is de verwachte u

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel