Veel beheerders ervaren dat verbeterd gescheiden rioolstelsels (vgs) onnodig veel (hemel)water naar de rwzi afvoeren. Daarom kijken zij in optimalisatiestudies soms uitdrukkelijk hoe zij de hydraulische belasting vanuit deze stelsels op de afvalwater­keten kunnen terugbrengen. Bijvoorbeeld door de pompovercapaciteit (poc) van 0,3 mm/h naar 0,1 mm/h te verlagen of het hemelwatergemaal zelfs helemaal uit te schakelen. Maar vaak is de verwachte uitkomst van deze maatregelen niet zo concreet.

Hoeveel hemelwater voert het vgs eigenlijk af naar de rwzi? En welk deel daarvan kunt u met maatregelen voorkomen? Hoe groot is de invloed van rioolvreemd water (zoals infiltrerend grondwater, grondwater uit warmte-koudeopslag (WKO) en inlopend oppervlaktewater) op de jaarlijkse vgs-afvoer naar de zuivering? En hoeveel hemelwater voert het dwa-stelsel af richting rwzi? De antwoorden op deze vragen vindt u hier.
 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel