Ongeveer drie miljoen Nederlanders wonen in wijken met gescheiden rioolstelsels met een vuilwaterriool dat afvoert richting rwzi en een hemelwaterriool dat vaak direct loost in oppervlaktewater. De gedachte achter een gescheiden stelsel is dat hemelwater schoon genoeg is om direct te kunnen lozen in het lokale watersysteem. Het hemelwater komt daarmee direct terug in de natuurlijke waterkringloop.   In de praktijk is water uit

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel