Vanaf de jaren 80 van de twintigste eeuw hebben vele honderden gebieden in Nederland verbeterd gescheiden rioolstelsels (vgs) gekregen (zie De geschiedenis van vgs). De opkomst en brede implementatie van vgs in ons land zijn feitelijk gebaseerd op drie argumenten:

  1. Afstromend hemelwater is soms vies en mag niet zomaar in oppervlaktewater terechtkomen.
  2. Foutaansluitingen op en slordige lozingen in hemelwaterstelsels vervuilen het oppervlaktewater overmatig.
  3. De (ecologische) waterkwaliteit in gebieden met vgs is beter dan in gebieden met traditioneel gescheiden stelsels.

Tussen 2012 en 2017 is in Nederland veel (aanvullend) onderzoek gedaan naar deze drie onderwerpen. Aan de hand daarvan gaan we hier per argument na of de aanleg van vgs met de kennis van nu nog steeds de voorkeur heeft.

De onderzoeken hebben geleid tot enkele aangepaste inzichten: 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel