Nieuws

Regionale klimaatadaptatie vraagstukken beter belicht tijdens Kennis in de regio

Publicatiedatum 12 maart 2024

In 2023 zijn er zeven regionale bijeenkomsten georganiseerd vanuit Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad met het doel om Nederland samen sneller klimaatbestendig te maken. Dit leverde boeiende gesprekken over klimaatadaptie-ervaringen op tussen de deelnemers over regionale vraagstukken. En vooral wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Daarom gaat Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad de komende jaren ook door. Meer weten over de afgelopen zeven bijeenkomsten en plannen voor de komende tijd?

Voor dit traject zijn Stichting RIONED en STOWA de samenwerking aangegaan met het Platform Samen Klimaatbestendig en NKWK Klimaatbestendige Stad. Intussen is het kernteam aan de slag gegaan met het organiseren van een nieuwe reeks bijeenkomsten, maar daarover later meer.

Druk bezochte bijeenkomsten

De zeven bijeenkomsten werden druk bezocht en de reacties waren heel positief. Alle bijeenkomsten hadden eenzelfde opzet en werden gevuld met voorbeelden uit de regio. Iedere bijeenkomst bestond uit enkele inhoudelijke rondes waarin bijvoorbeeld bestaande tools werden gepresenteerd, gevolgd door workshops en afgesloten met bv een panelgesprek en netwerkmoment.

De algemene conclusie is dat er veel kennis beschikbaar en aanwezig is in de regio’s , maar dat deze nog niet door iedereen gevonden wordt. Verschillende organisaties uitten belangen om kennis in de regio beter en breder in te zetten. Ook de nationale en regionale verbinding met elkaar en het versterken van de netwerken door bijvoorbeeld regio’s op de hoogte brengen van kennis die elders in het land beschikbaar is kwam ter sprake.

De gesprekken tussen verschillende stakeholders benadrukten de wens naar een wisselwerking van top-down en bottom-up aanpakken, waarbij er een mix is tussen inbreng vanuit de regio’s en vanuit de individuele organisaties. Algemeen sloot de gekozen aanpak voor de bijeenkomsten aan bij de behoeften van de deelnemers.

In het kort

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? In 2023 zijn de bijeenkomsten Kennis in de Regio van start gegaan, bedoeld voor professionals bij gemeenten, waterschappen en provincies die te maken hebben met klimaatadaptatie.

 

Lees de Terugblik op een interactief jaar in de regio.

Meer weten over Kennis delen in de regio.

 

De bijeenkomsten vonden plaats in de volgende steden: Lelystad (11 mei 2023); Vlissingen (8 september 2023); Groningen (11 oktober 2023); Culemborg (1 november 2023); 's-Hertogenbosch (17 november 2023); 's-Gravenhage (1 december 2023); Zutphen (8 december 2023).

Wat gaat er in 2024 gebeuren?

De gekozen aanpak wordt voortgezet om ook de komende jaren weer bijeenkomsten te organiseren. Per jaar worden er verschillende zwaartepunten gekozen, welke weer aan- en ingevuld gaan worden met regionale onderwerpen. Thema’s en onderwerpen waar we in 2024 op willen inzetten zijn o.a. stresstesten en de landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving. De volgende reeks bijeenkomsten worden op dit moment voorbereid. Houd onze website in de gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief RIONEDnieuws.

Alle nieuwsberichten