Nieuws

Nieuwe werkinstructie robotfrezen asbesthoudende voegenkit ter beoordeling

Publicatiedatum 11 maart 2024

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken (NSTT) heeft Stichting RIONED met metingen aangetoond dat robotfrezen van instulpend asbesthoudend voegmateriaal ter voorbereiding van relining veilig en milieuhygiënisch verantwoord mogelijk is. Voordat dit ook daadwerkelijk landelijk kan worden vastgelegd, is eerst nog een aanvulling op het Productenbesluit asbest noodzakelijk.

Blootstellingsmetingen bij schoonspuiten na gebruik van de robotfrees. Foto: René van der Buijs, Future ProofVergroot afbeelding

Omdat bij robotfrezen ter voorbereiding van rioolrenovatie de meeste asbesthoudende voegenkit in de buisverbindingen achterblijft, is dit geen sanering maar bewerking van asbest. Bewerken van asbest is verboden, tenzij de bewerking als uitzondering is opgenomen in artikel vijf van het Productenbesluit asbest. Voorbeelden van uitzonderingen zijn monstername voor een asbestinventarisatie of het maken van een aanboring. Robotfrezen is nu nog geen uitzondering.

Brandbrief

Stichting RIONED en NSTT (Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken) hebben de betrokken ministeries van SZW en IenW  via een brandbrief verzocht robotfrezen van instulpend asbesthoudend voegmateriaal zo snel mogelijk als uitzondering toe te voegen aan artikel vijf van het Productenbesluit asbest. De bij robotfrezen te volgen veilige werkwijze en de onderbouwing met blootstellingsmetingen heeft Stichting RIONED reeds aan het VIP-asbest ter beoordeling aangeboden. In opdracht van ministerie van SZW analyseert het VIP de mogelijkheden om de reikwijdte van haar takenpakket uit te breiden. Stichting RIONED hoopt dat de ministeries met deze aanvulling op de regelgeving het noodzakelijke onderhoudswerk aan de riolering weer zo snel mogelijk onder risicoklasse 1 mogelijk maakt. 

Meer informatie over veilig werken met asbesthoudende voegenkit in de Kennisbank Stedelijk Water.

Alle nieuwsberichten