Nieuws

Nieuwe publicatie: Samenvatting proefschrift Job van der Werf

Publicatiedatum 05 april 2024

Job van der Werf onderzocht de onzekerheden in sturing van afvalwatersystemen en de gevolgen van deze onzekerheden op het rendement van verschillende vormen van sturing. De STOWA/RIONED-publicatie ‘Onzekerheden en de effecten op het functioneren van slimme sturing’ geeft een Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift waarop Job van der Werf in 2023 promoveerde aan de Technische Universiteit Delft.

Sturing als optie voor emissiereductie

Het stedelijk afvalwatersysteem staat voor talrijke uitdagen. Emissiereductie, klimaatadaptatie en veranderend gebruik van de stedelijke omgeving vragen komende decennia mogelijk om flinke investeringen voor aanpassing. Realtime-control (sturing) kan afvalwatersystemen beter doen functioneren. Bijvoorbeeld met minder overstortingsvolume tot gevolg. Het voordeel van sturing is dat het geen grote investeringen in nieuwe infrastructuur vraagt. Mogelijk nadeel is dat beoordeling van een sturingsontwerp nog niet eenduidig is vastgelegd in de literatuur. 

Debietmeting in rioolgemaal. Foto: Job van der WerfVergroot afbeelding

Beoordeling van het nut van sturing

Voorafgaand aan de investering is beoordeling van het te verwachten sturingsrendement zinvol. Job van de Werf ontwikkelde een verbeterde beoordelingsmethode voor analyse van het sturingsrendement. Hij onderzocht met casestudies in Eindhoven en Rotterdam het nut van verschillende sturingsstrategieën. Met name de invloeden van onzekerheden kunnen een groot effect hebben op het uiteindelijke rendement. 

Deze samenvatting geeft zowel de resultaten van dit onderzoek als aanbevelingen voor nuttige toepassing van sturing in stedelijk afvalwatersystemen. Details over de wetenschappelijke literatuur en de gebruikte methodes vindt u in het Engelstalige proefschrift The effect of uncertainties on the performance of real-time control of urban drainage systems. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het door de sector gefinancierde Kennisprogramma Urban Drainage. Dit Kennisprogramma aan de TU-Delft zorgt voor nieuwe kennis en aanwas van ingenieurs en gepromoveerden in het vakgebied stedelijk waterbeheer. 

 

Alle nieuwsberichten