Nieuws

Uitbreiding werkinstructie asbesthoudende voegenkit

Publicatiedatum 11 maart 2024

Stichting RIONED publiceerde in 2022 een werkinstructie voor sanering van riolering met asbesthoudende voegenkit. Recent onderzoek verruimt de toepassing tot asbestgehaltes van 10%. Nadat onze minister deze uitbreiding landelijk heeft goedgekeurd, kunt ook u nog vaker binnen de condities van risicoklasse 1 en dus goedkoper en sneller de noodzakelijke rioolvervanging uitvoeren.

Sanering van riolen met asbesthoudende voegenkit. Foto: René van der Buijs, Future ProofVergroot afbeelding

In de naoorlogse wederopbouwperiode tot de jaren zeventig van de vorige eeuw is voor waterdichte verbinding van rioleringsonderdelen ook kit gebruikt met asbest. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Het opgebouwde dossier toonde toen al aan dat met de beschreven werkmethoden efficiënte en veilige sanering onder de condities van risicoklasse 1 mogelijk blijkt tot asbestgehalten van maximaal 10% serpentijn of maximaal 2% amfibool asbest. Uit de verzamelde inventarisaties blijkt het meer gevaarlijke amfibool asbest niet vaak voor te komen. Toch is het goed te weten dat ook bij hogere gehaltes de blootstellingsmetingen ver onder de grenswaarden bleven.
Voor sanering van kit met hogere percentages zijn nu eveneens voldoende bloostellingsmetingen beschikbaar. Deze aanvullende metingen tonen aan dat tot maximaal 10% van beide soorten asbest veilig gewerkt kan worden met de bestaande werkinstructie binnen de condities van risicoklasse 1.

Verzoek versnelde procedure

Stichting RIONED heeft daarom het Validatie en Informatiepunt asbest (VIP-asbest) verzocht via een versnelde procedure de Smart-methodiek uit te breiden en de werkinstructie eveneens van toepassing te verklaren op sanering van voegenkit met serpentijn- of amfibool-asbestgehaltes tot 10%.

Naar verwachting zal VIP-asbest binnenkort haar advies aan het Ministerie van SZW sturen waarna bij een positief besluit de Smart-methodiek ter beoordeling van asbestsaneringen zal worden aangepast.

Meer informatie over veilig werken met asbesthoudende voegenkit uit 2022 in de Kennisbank Stedelijk Water.

Alle nieuwsberichten