Nieuws

08 oktober 2019

Overstappen naar inspectie nieuwe stijl

Wat moet u als gemeente doen om vanaf 1 januari 2020 met rioolinspectie nieuwe stijl aan de slag te gaan? Dit artikel zet de stappen op een rij.  Meer informatie

08 oktober 2019

Welke innovatie vindt u het best?

Stichting RIONED heeft 9 inzendingen voor de RIONEDinnovatieprijs 2020 ontvangen. U kunt ze op onze site bekijken en uw reactie erbij plaatsen. In RIONEDnieuws van 12 november leest u welke innovaties de commissie nomineert. De deelnemers van de RIONEDdag 2020 kiezen samen de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2020.  Meer informatie

08 oktober 2019

Publiekswebsite riool.info vernieuwd

De inhoud van de publiekswebsite www.riool.info is grondig tegen het licht gehouden en de site heeft een nieuw uiterlijk. De website biedt particuliere geïnteresseerden uitgebreide informatie in eenvoudige taal. Het is een prima verlengstuk van de gemeentelijke publieksinformatie of de communicatie in een project.  Meer informatie

08 oktober 2019

Even voorstellen: Robert Rörsch en Yvonne Rietveld

Het RIONEDteam is deze zomer versterkt met Robert Rörsch en Yvonne Rietveld. Zij stellen zich graag even aan u voor.  Meer informatie

08 oktober 2019

Voor- en nadelen van afkoppelen

Het rapport ‘Afkoppelen. Kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stad’, zet de belangrijkste voor- en nadelen van afkoppelen op een rij.  Meer informatie

08 oktober 2019

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Stichting RIONED, STOWA en Waternet organiseren 26 november 2019 een studiedag speciaal gericht op het beheer van Afvalwatertransportleidingen.  Meer informatie

08 oktober 2019

Grensoverschrijdend Kennisevent Nieuwe Sanitatie

Tal van technieken op gebied van inzameling, transport en verwerking worden ontwikkeld en ingezet in de praktijk. Nederland en België kunnen daarin van elkaar leren. Dit Kennisevent is een gezamenlijk initiatief van Vlakwa, Vito, de Stichting RIONED en STOWA.  Meer informatie

01 oktober 2019

Vernieuwde publiekswebsite www.riool.info

De website www.riool.info biedt uitgebreide publieksinformatie. Op de site staat wat stedelijk waterbeheer is en hoe riolering werkt. Ook lezen particulieren wat wel en niet te doen met water in en om huis en hoe ze het riool moeten gebruiken. Dit is verder verduidelijkt met spellen, filmpjes en illustraties. De website is bedoeld als verlengstuk van de gemeentelijke informatiekanalen over stedelijk waterbeheer.  Meer informatie

01 oktober 2019

Stichting RIONED heeft vacature: Projectmanager Kennisbank Stedelijk Water

De goede kennis, in de goede vorm, op het juiste moment voor professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer. Dát is de ambitie van Stichting RIONED voor de Kennisbank Stedelijk Water. Als projectmanager organiseer je aanvullingen en actualisaties van de Kennisbank Stedelijk Water op www.riool.net.  Meer informatie

10 september 2019

Jan Rotmans gastspreker tijdens de RIONEDdag 2020

Op 6 februari 2020 sluit hoogleraar transitiekunde & duurzaamheid Jan Rotmans de RIONEDdag af. Hij zal het stedelijk waterbeheer in een breed en prikkelend perspectief plaatsen.  Meer informatie

10 september 2019

Joost van Oostrum nieuwe voorzitter Stichting RIONED

Per 1 september is Joost van Oostrum (burgemeester van Berkelland) onafhankelijk voorzitter van Stichting RIONED. Hij volgt Hans Gaillard (burgemeester van Son en Breugel) op, die aftreedt omdat zijn maximale zittingstermijn erop zit.  Meer informatie

10 september 2019

BOR-MELD: Leren van meldingen over de openbare ruimte

Weg met het woud van onvolledige en onderling onvergelijkbare meldingensystemen. Met de integrale methodiek BOR-MELD van CROW en Stichting RIONED haalt u – zonder veel aanpassingen in uw meldingenproces – eenvoudig belangrijke beheerinformatie uit meldingen over de openbare ruimte.  Meer informatie

28 augustus 2019

Peter Glas opent de RIONEDdag 2020

Het programma voor de RIONEDdag op 6 februari 2020 begint vorm te krijgen. We lichten alvast een tipje van de sluier op: Deltacommissaris Peter Glas geeft zijn visie op prioriteiten en aanpak van de klimaatadaptatie.  Meer informatie

28 augustus 2019

Referentieoppervlak, van mm naar m3 en terug

In de communicatie met bewoners over waterberging op hun perceel, drukken waterprofessionals de inhoud meestal uit in een neerslaghoogtemaat; in mm. Maar de winkel verkoopt aan particulieren voorzieningen met een bepaald volume in m3. Hoe leg je aan een particulier uit wat zo’n mm maat praktisch betekent en hoe je hier mee kunt rekenen?  Meer informatie

28 augustus 2019

Aanvullingen voor fotodatabank welkom

In onze fotodatabank staan inmiddels ruim 2.500 beelden die u als begunstiger van Stichting RIONED gratis kunt gebruiken. Hebt u foto’s van bijzondere situaties, zoals een werkende overstort of water in een woning, die u wilt delen met vakgenoten? Aanvullingen zijn altijd welkom!  Meer informatie

28 augustus 2019

Drie nieuwe bestuursleden Stichting RIONED

Het bestuur van Stichting RIONED heeft drie nieuwe gezichten: Marieke Moorman, Hans Mascini en Robbert Loos. Zij vervangen Joost van Oostrum, Gabriël Spruijt en Peter de Jong, die de maximale zittingstermijn hebben volgemaakt.  Meer informatie

28 augustus 2019

Nieuw proefschrift over relatie tussen rioolonderhoud en water op straat

Het promotieonderzoek van Marco van Bijnen laat zien dat achterstallig rioolonderhoud de kans op water op straat kan verdubbelen, met als gevolg een groter risico op contact met afvalwater.  Meer informatie

19 juli 2019

Consultatie GWSW voor pas-toe-of-leg-uit-lijst

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is door Stichting RIONED aangemeld voor de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. De toetsing aan de inhoudelijke goedkeuringscriteria zijn vastgelegd in een expertadvies. Het Forum houdt tot 2 september a.s. een publieke consultatie over deze aanmelding.

10 juli 2019

RIONED Routekaart (2019 – 2020)

Klimaatverandering, gegevensgebruik, professionaliteit en doelmatigheid zijn  grote opgaven in het stedelijk waterbeheer. In de Routekaart 2019 – 2020 staat hoe Stichting RIONED de vakwereld hierin ondersteunt.  Meer informatie

10 juli 2019

Nieuw kennisbankonderdeel 'vgs' ondersteunt beheerders

De Kennisbank Stedelijk Water bevat nu alle beschikbare kennis over verbeterd gescheiden stelsels (vgs). Daarmee kunt u uw vgs-stelsels beter ontwerpen, beheren, optimaliseren en heroverwegen.  Meer informatie