Nieuws

19 July 2019

Consultatie GWSW voor pas-toe-of-leg-uit-lijst

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is door Stichting RIONED aangemeld voor de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. De toetsing aan de inhoudelijke goedkeuringscriteria zijn vastgelegd in een expertadvies. Het Forum houdt tot 2 september a.s. een publieke consultatie over deze aanmelding.

10 July 2019

RIONED Routekaart (2019 – 2020)

Klimaatverandering, gegevensgebruik, professionaliteit en doelmatigheid zijn  grote opgaven in het stedelijk waterbeheer. In de Routekaart 2019 – 2020 staat hoe Stichting RIONED de vakwereld hierin ondersteunt.  Meer informatie

10 July 2019

Komt u de normcommissie Afvalwatertechniek versterken?

Gezocht: twee gemeentelijke vertegenwoordigers om namens Stichting RIONED mee te beslissen over de normen voor onze sector. Reacties ontvangen we graag uiterlijk 30 september 2019.  Meer informatie

10 July 2019

Nieuw kennisbankonderdeel 'vgs' ondersteunt beheerders

De Kennisbank Stedelijk Water bevat nu alle beschikbare kennis over verbeterd gescheiden stelsels (vgs). Daarmee kunt u uw vgs-stelsels beter ontwerpen, beheren, optimaliseren en heroverwegen.  Meer informatie

10 July 2019

Kennisbankonderdeel 'Beheer vrijvervalriolering' geactualiseerd

In dit vernieuwde kennisbankonderdeel vindt u handvatten om onderbouwd keuzes te maken voor beheermaatregelen waarmee u de toestand van rioleringsobjecten kunt herstellen.  Meer informatie

10 July 2019

Vernieuwd: Kennisbankonderdeel 'Communicatie'

Als stedelijk waterbeheerder hoeft u geen communicatiespecialist te zijn, maar u hebt wel enige basiskennis van communicatie nodig. Dit onderdeel van de Kennisbank Stedelijk water geeft u die basisinformatie.  Meer informatie

10 July 2019

Auteurspool kennisbank uitgebreid

We zijn blij met de aanvulling van de auteurspool met 15 deskundigen. Nu kunnen we voortvarend verder met de geplande actualisaties van de kennisbank. Wij danken alle 43 kandidaten voor hun interesse en moeite.  Meer informatie

10 July 2019

Programma werkbezoek Zürich bekend

Het programma van het werkbezoek aan de meest duurzame stad van de wereld is bekend. Bekijk het programma en ga 18 t/m 20 september 2019 met ons mee. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!  Meer informatie

10 July 2019

Vernieuwde fotodatabank beschikbaar

De fotodatabank heeft een opfrisbeurt gehad. Nieuwe beelden zijn toegevoegd, verouderde beelden zijn verwijderd en de site is overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en sneller. Begunstigers kunnen de ruim 2500 beelden met bronvermelding gratis gebruiken.  Meer informatie

10 July 2019

Hoe u waterberging kunt verplichten

'Modellen voor juridische instrumenten klimaatadaptatie’ beschrijft hoe een gemeente waterberging of andere wateroverlastmaatregelen door particulieren juridisch kan voorschrijven. U krijgt een overzicht van de mogelijkheden en hulp bij de keuze. Geef uw reactie!  Meer informatie

11 June 2019

Stichting RIONED partner in aquathermie

Afval- en oppervlaktewater kunnen in potentie veel bijdragen aan warmte en koeling. Zo’n 40 organisaties, waaronder Stichting RIONED, steunen de Green Deal Aquathermie om de mogelijkheden te onderzoeken en promoten.  Meer informatie

12 June 2019

RIONEDinnovatieprijs 2020: heeft u het beste idee?

Is uw product, dienst, proces of beleid een innovatie in het stedelijk waterbeheer die gezien mag worden? Meld uw idee uiterlijk 7 oktober 2019 aan en ding mee naar de RIONEDinnovatieprijs 2020.  Meer informatie

11 June 2019

Hemelwaterberging op eigen terrein

STOWA en Stichting RIONED introduceren een scorings-methodiek waarmee u beleid rond hemelwatermaatregelen op particulier terrein kunt onderbouwen en bewoners en bedrijven kunt stimuleren maatregelen te nemen.  Meer informatie

04 June 2019

Reageer op actualisaties Kennisbank

Op dit moment liggen zowel het hydraulisch functioneren als vrijwel het gehele juridische gedeelte ter visie voor commentaar. Beide zijn natuurlijk heel actueel. Wij ontvangen graag uw reactie uiterlijk maandag 1 juli.  Meer informatie

11 April 2019

Stichting RIONED committeert zich met dertig partijen aan DigiDealGO

Samen, slimmer en sneller. Dat zijn de sleutelbegrippen van de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Die op 11 april 2019 door ruim dertig organisaties, waaronder Stichting RIONED, is bekrachtigd.  Meer informatie

05 September 2018

Stappenplan voor risicogestuurd beheer

Dit stappenplan voor onderbouwing van keuzes op basis van maatschappelijke kosten en baten biedt u een inhoudelijke basis voor integraal beheer van de buitenruimte met consistentie van bestuur tot uitvoering.  Meer informatie

04 September 2018

Trainees stedelijk water bieden zich aan

Bent u op zoek naar een starter die bereid is om de handen uit de mouwen te steken op het gebied van stedelijk water? Bied dan een plek aan een Nationaal Watertrainee!  Meer informatie

08 July 2018

2018 testjaar voor handreiking waterevenementen

STOWA en Stichting RIONED hebben een concept-protocol ontwikkeld om initiatiefnemers en overheden te helpen bij de afweging of, en zo ja, hoe waterevenementen met acceptabele gezondheidsrisico’s kunnen doorgaan.   Meer informatie