Nieuws

15 May 2019

Kennisbank 'Kostenverhaal' geactualiseerd

In het vernieuwde kennisbankonderdeel Kostenverhaal leest u hoe u volgens de huidige regels rioleringszorgkosten berekent en de rioolheffing vormgeeft. Ook krijgt u inzicht in de consequenties van mogelijke keuzes.  Meer informatie

15 May 2019

Handreiking voor evenementen met en rondom water

Hoe weeg je af of, en zo ja hoe, waterevenementen kunnen doorgaan met acceptabele gezondheidsrisico’s? STOWA en Stichting RIONED hebben een handreiking ontwikkeld voor de organisatie van veilige waterevenementen.  Meer informatie

15 May 2019

BGT-inlooptabel voor rioleringsmodellen

Nelen & Schuurmans en Stichting RIONED presenteren een voorstel voor een BGT-gebaseerde inlooptabel voor rioleringsmodellen. Wij nodigen u uit dit te gaan gebruiken en mee te denken om het te verbeteren.  Meer informatie

15 May 2019

Verkennend onderzoek ontwikkeling bodemkwaliteit wadi's

Hoe is het gesteld met de bodemkwaliteit van wadi’s? Met de nieuwe meettechniek XRF is een oriënterend onderzoek gedaan bij dertig wadi’s in Nederland.  Meer informatie

15 May 2019

Begeleidingscommissies Kennisbank Stedelijk Water

Begeleidingscommissies (BC’s) letten erop dat de ontwikkelde kennis voor de kennisbank aansluit op de praktijk. Bekijk wie er in BC's van lopende en afgeronde aanvullingen en actualisaties zitten.  Meer informatie

23 April 2019

Nieuw: Classificatiemethodiek toestandsaspecten

Dit digitale rapport bevat de herziene classificatiemethodiek van toestandsaspecten bij visuele inspectie op basis van de Europese norm EN 13508-2, die eind 2019 de NEN 3399 vervangt.  Meer informatie

23 April 2019

Studiereis naar Zürich, 's werelds duurzaamste stad

Hoe gaat Zürich om met de energietransitie, gezondheids- en klimaatadaptatievraagstukken en de wens om te vergroenen bij meer verstedelijking? Ga 18 t/m 20 september met ons mee en laat je inspireren!  Meer informatie

23 April 2019

Verslag en presentaties bijeenkomst Nieuwe Sanitatie

Op 10 april vond in Amersfoort de bijeenkomst Nieuwe Sanitatie plaats met als thema ‘Kennis en Informatievoorziening’. Lees het verslag en bekijk de presentaties op de website van STOWA.  Meer informatie

11 April 2019

Stichting RIONED committeert zich met dertig partijen aan DigiDealGO

Samen, slimmer en sneller. Dat zijn de sleutelbegrippen van de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Die op 11 april 2019 door ruim dertig organisaties, waaronder Stichting RIONED, is bekrachtigd.  Meer informatie

09 April 2019

Nieuw: Leidraad Visuele inspectie nieuwe stijl

Praktisch hulpmiddel voor inspectieopdrachten op basis van de Europese norm EN 13508-2 die eind dit jaar de NEN 3399 vervangt. Wat meet een inspecteur en welke detailinformatie kan de beheerder verwachten?  Meer informatie

09 April 2019

Verslag studiedag Professioneel persleidingenbeheer

Op dinsdag 19 maart wisselden 85 vakgenoten in Gorinchem uitgebreid van gedachten over het beheer van persleidingen. De rode draad was: zijn de prestaties, risico's en kosten van persleidingen voldoende in beeld?  Meer informatie

09 April 2019

Afvalwaterketensymposium 2019

Op 28 mei vindt het jaarlijkse Afvalwaterketensymposium plaats, georganiseerd door stichting RIONED en STOWA. Het symposium kent twee thema's: 'Bestaande structuur, nieuwe uitdagingen' en 'Energie'.  Meer informatie

13 March 2019

Hoe effectief zijn klimaatadaptatiemaatregelen?

Er zijn verschillende maatregelen om schade door hitte, droogte of hemelwater te beperken. Maar welke maatregel heeft welk effect tegen welke vorm van schade en welke maatregelen zijn het effectiefst? Stichting RIONED maakte een tabel voor de stedelijk waterbeheerder.  Meer informatie

13 March 2019

GWSW: blok aan het been of oplossing?

Leendert van Wolfswinkel (Nelen & Schuurmans) en Jaco van den Bosch (J en L Datamanagement) zijn nu een half jaar GWSW-adviseur. Hoe gaan zij te werk en wat levert hun advies gemeenten op?  Meer informatie

13 March 2019

Nieuw: GWSW-versie 1.4.1

In januari 2019 is versie 1.4.1 van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) uitgebracht, met uitbreidingen van collecties, nieuwe subtypes van objecten en aangescherpte definities.  Meer informatie

13 February 2019

Factsheet Visuele inspectie nieuwe stijl

Vanaf 2020 wordt bij de visuele inspectie van rioleringsobjecten de Europese norm NEN-EN13508-2+A1:2011 gehanteerd. Wat betekent dit voor u en wat kunt en moet u doen om goed voorbereid te zijn?  Meer informatie

13 February 2019

Nieuw logo voor Stichting RIONED

Tijdens de RIONEDdag op 7 februari presenteerde Stichting RIONED haar nieuwe logo met de kernwoorden stad, water en mens. Een logo dat uitdraagt waar wij en het werkveld stedelijk waterbeheer voor staan.  Meer informatie

13 February 2019

App voor rioolaansluitingen wint RIONEDinnovatieprijs 2019

RIOX van Adaptivity, Rio Brabant en gemeente Oosterhout is door de deelnemers aan de RIONEDdag uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2019. Met de app RIOX legt een grondwerker een rioolaansluiting digitaal vast.  Meer informatie

05 September 2018

Stappenplan voor risicogestuurd beheer

Dit stappenplan voor onderbouwing van keuzes op basis van maatschappelijke kosten en baten biedt u een inhoudelijke basis voor integraal beheer van de buitenruimte met consistentie van bestuur tot uitvoering.  Meer informatie

04 September 2018

Trainees stedelijk water bieden zich aan

Bent u op zoek naar een starter die bereid is om de handen uit de mouwen te steken op het gebied van stedelijk water? Bied dan een plek aan een Nationaal Watertrainee!  Meer informatie