Werkwijze

Met een baak of speciale apparatuur meet de inspecteur (of landmeter) in de putten de hoogte van de op de putten aangesloten rioolleidingen. Putdekselhoogten legt hij bijvoorbeeld met een doorgaande waterpassing ten opzichte van NAP vast.

Toepassing

  • Nader onderzoek.
    Als u afstromingsproblemen vermoedt of constateert, kunt u met waterpassingen snel en relatief goedkoop vaststellen of, en zo ja in welke mate, de hoogteligging van (een deel van) het stelsel afwijkt.

Registratie

Het inspectiebedrijf levert de resultaten aan in een rapportage in uitwisselformaat GWSW.RibX onder code BXA B (absolute hoogte).

Beperkingen

  • Met waterpassing krijgt u alleen informatie over de hoogteligging op de locatie van put-buisaansluitingen. U krijgt geen informatie over de hoogteligging van de buizen tussen de putten (dus lokale verzakkingen en dergelijke).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel