In de kennisbank verstaan we onder onderzoek: het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodat u als beheerder informatie kunt afleiden over de toestand en het functioneren van het stedelijk watersysteem. Met het stedelijk watersysteem bedoelen we het geheel van voorzieningen voor afval-, hemel-, grond- en oppervlaktewater in bebouwd gebied. In deze definitie is onderzoek een integraal onderdeel van het behee

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel