Waarom foutaansluitingenonderzoek? Naar schatting is 2% tot 4% van alle aansluitingen op gescheiden rioolstelsels foutief. Hierbij gaat het onder meer om vuilwaterleidingen die zijn aangesloten op de hemelwaterriolering. Afvalwater dat ongezuiverd via de hemelwaterriolering in lokaal oppervlaktewater terechtkomt, tast de oppervlaktewaterkwaliteit aan. Ook foutieve hemelwateraansluitingen op de vuilwaterriolering komen voor, wat voor

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel