Een model waarmee u bijvoorbeeld een emissieberekening hebt uitgevoerd, is niet zomaar te gebruiken om voorspellingen te doen over de frequentie en ernst van wateroverlast . In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Systeeminformatie en modelkeuze beschrijven: in een rapportage legt u allereerst informatie vast over het stedelijk watersysteem en de modelkeuze. U vat de eigenschappen van het model samen en geeft aan waarom voor dit specifieke gebied of systeem is gekozen voor dit model. 
  • Schematisering modelonderdelen en simulatieparameters beschrijven: in de notitie of rapportage legt u ook vast hoe u de verschillende modelonderdelen hebt geschematiseerd en welke simulatieparameters u hebt gebruikt.
  • Rekenresultaten presenteren: voor de presentatie van de resultaten kunt u tabellen, grafieken, diagrammen en 2D- of 3D-visualisaties gebruiken. Belangrijk is dat u antwoord geeft op de oorspronkelijke vraagstelling; de presentatie van de modelleringsresultaten moet immers leiden tot meer inzicht.
  • Kwaliteitstoetsing beschrijven: in de notitie of rapportage beschrijft u ook hoe u de gepresenteerde rekenresultaten hebt gecontroleerd.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel