Een model waarmee u bijvoorbeeld een emissieberekening hebt uitgevoerd, is niet zomaar te gebruiken om voorspellingen te doen over de frequentie en ernst van wateroverlast . In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Systeeminformatie en modelkeuze beschrijven: in een rapportage legt u allereerst informatie vast over het stedelijk watersysteem en de modelkeuze. U vat de eigenschappen van het model samen en geeft aan waarom voor dit specifieke gebied of systeem is gekozen voor dit model. 
  • Schematisering modelonderdelen en simulatieparameters beschrijven: in de notitie of rapportage legt u ook vast hoe u de verschillende modelonderdelen hebt geschematiseerd en welke simulatieparameters u hebt gebruikt.
  • Rekenresultaten presenteren: voor de presentatie van de resultaten kunt u tabellen, grafieken, diagrammen en 2D- of 3D-visualisaties gebruiken. Belangrijk is dat u antwoord geeft op de oorspronkelijke vraagstelling; de presentatie van de modelleringsresultaten moet immers leiden tot meer inzicht.
  • Kwaliteitstoetsing beschrijven: in de notitie of rapportage beschrijft u ook hoe u de gepresenteerde rekenresultaten hebt gecontroleerd.

Twee webinars lichten de acht stappen van het modelleren toe. Op 22 april 2020 was er voor opdrachtgevers het webinar Opdracht geven voor een modelstudie en op 15 april 2020 het webinar Modelleren hydraulisch functioneren, dat modelleurs wegwijs maakt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel