Composietbuien zijn eind vorige eeuw in Vlaanderen ontwikkeld door Vaes en Berlamont, analoog aan eerder werk uit de VS van Keifer en Chu, (1957)1. Een composietbui met een een bepaalde herhalingstijd bevat de neerslagintensiteiten uit de intensiteit-, duur- en frequentiecurve (IDF-curve) met deze herhalingstijd. De bui is symmetrisch van vorm met de hoogste intensiteit in het centrum van de bui, zie figuur A.

Figuur A Composietbui met hoogste intensiteit in het midden Vergroot afbeelding


Met composietbuien kunt u het hydraulisch functioneren evalueren onder een maatgevende belasting die is gedefinieerd door een bepaalde statistische herhalingstijd.
Het grote voordeel van de composietbui ten opzichte van de standaardbuien uit de Leidraad Riolering of van gemeten historische extreme gebeurtenissen is dat de composietbui met de gekozen herhalingstijd voor zowel korte als lange buiduren een representatieve neerslaghoeveelheid bevat.
De composietbui geeft de maatgevende neerslagbelasting met de gewenste herhalingstijd voor alle duren van 5 minuten tot de totale duur van de composietbui.

Hierdoor kunt u voor verschillende systemen met een verschillende responstijd dezelfde composietbui gebruiken om een maatgevende situatie door te rekenen. Composietbuien zijn toepasbaar om de hydraulische afvoer van rioolstelsels bij extreme neerslagintensiteiten te toetsen én om de beschikbare berging van infiltratievoorzieningen te toetsen bij een langere buiduur en een groter totaalvolume. De herhalingstijd van de maatgevende belasting kiest u in overeenstemming met het veiligheidsniveau dat in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastligt.

Voor het verkrijgen van inzicht in (jaargemiddelde) emissies zijn composietbuien, net als andere gebeurtenisberekeningen, niet geschikt. Hiervoor gebruikt u een neerslagreeks.


1 G. Vaes, J. Berlamont, 1996. Composietbuien als neerslaginvoer voor rioleringsberekeningen. Water nr. 88.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel