Wat is een composietbui?

In Vlaanderen zijn sinds het begin van deze eeuw zogenaamde composietbuien in gebruik. Deze buien zijn ontwikkeld door Vaes en Berlamont, analoog aan eerder werk uit de VS van Keifer & Chu, in 1957.1 De Vlaamse composietbuien zijn gebaseerd op een 110-jarige homogene meetreeks van de neerslag in Ukkel (nabij Brussel), met een meetinterval van 10 minuten. De composietbui is een bewerking van de IDF-relatie (intensiteit, duur, frequentie) van deze regenmeter. De bui wordt geconstrueerd door voor een bepaalde herhalingstijd de neerslagintensiteiten uit de IDF-curve symmetrisch ten opzichte van het centrum van de bui uit te zetten, beginnend bij de kleinste buiduur (hoogste intensiteit). Zo ontstaat een symmetrische intensiteitscurve. De totale duur van de Vlaamse composietbuien is 48 uur.

Figuur A Centrale deel Vlaamse composietbuiVergroot afbeelding

Voordeel ten opzichte van standaardbuien

Het grote voordeel van de composietbui ten opzichte van de standaardbuien uit de Leidraad Riolering of van gemeten historische extreme gebeurtenissen is dat de composietbui de maatgevende situatie voor elke duur bevat tot de totale buiduur van de composietbui. Dus de composietbui geeft voor alle duren van 10 minuten tot 2 dagen de maatgevende neerslag met de gewenste herhalingstijd. Hierdoor is voor verschillende systemen met een verschillende respons dezelfde composietbui te gebruiken om een maatgevende situatie door te rekenen voor een gegeven herhalingstijd. Composietbuien zijn daarom toepasbaar om de hydraulische afvoer bij extreme neerslagintensiteiten te toetsen én de beschikbare berging te toetsen bij buien die lang duren en een groot totaalvolume hebben. Daarom is al eerder voorgesteld om de standaardbuien te vervangen door composietbuien.2

Nadeel van composietbuien

Een nadeel van de huidige Vlaamse composietbuien is dat de metingen waarop ze zijn gebaseerd een onderschatting geven van de neerslag in Nederland ten opzichte van de neerslagstatistieken van STOWA uit 2018. Dit komt doordat voor de Vlaamse composietbuien de 110-jarige reeks van Ukkel is gebruikt en voor de STOWA- regenduurlijnen 2018 de gepoolde 10-minutenreeksen van 31 automatische neerslagstations voor de 14-jarige periode 2003 – 2016. Stichting RIONED onderzoekt de mogelijkheid om ook composietbuien voor Nederland op te stellen die aansluiten bij de actuele neerslagstatistiek.


1 Werkgroep Waterzuivering. (2012) Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen; Deel 5: Ontwerpneerslag. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Erembodegem.

2 Toelichting bij de Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsssytemen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel