Welke informatie hebt u nodig? Waarvoor wilt u het model gebruiken? Voor welk soort stedelijk watersysteem wilt u deze informatie hebben? Hoe bakent u dit systeem af van zijn omgeving om het te kunnen modelleren? Deze vragen komen achtereenvolgens aan bod in:

Als u deze eerste stap hebt doorlopen, hebt u een specifieke informatievraag voor een goed gedefinieerd en afgebakend hydraulisch systeem. Op basis hiervan kunt u in de volgende stap een geschikt model kiezen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel