Welke informatie hebt u nodig? Waarvoor wilt u het model gebruiken? Voor welk soort stedelijk watersysteem wilt u deze informatie hebben? Hoe bakent u dit systeem af van zijn omgeving om het te kunnen modelleren? Deze vragen komen achtereenvolgens aan bod in:

Als u deze eerste stap hebt doorlopen, hebt u een specifieke informatievraag voor een goed gedefinieerd en afgebakend hydraulisch systeem. Op basis hiervan kunt u in de volgende stap een geschikt model kiezen.

Twee webinars lichten de acht stappen van het modelleren toe. Op 22 april 2020 was er voor opdrachtgevers het webinar Opdracht geven voor een modelstudie en op 15 april 2020 het webinar Modelleren hydraulisch functioneren, dat modelleurs wegwijs maakt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel