Werkwijze

Bij laserprofiling projecteert de inspecteur een laserring (via de techniek ‘whole circle image’ of ‘single spot scan’) op de binnenzijde van de buis. Tegelijkertijd legt hij de projectie vast met de camera waarop de laser is gemonteerd (zie figuur A). Uit dit beeld wordt het buisprofiel afgeleid (zie figuur B).

Figuur A Laserprofiling (Foto: GMB)Vergroot afbeelding

 

 

Figuur B Laserring en waargenomen profielVergroot afbeelding

Toepassing

  • Nader onderzoek.
    Met laserprofiling krijgt u gedetailleerde en nauwkeurige informatie over de diameter (het dwarsprofiel), de mate van vervorming, de aantasting aan het oppervlak en het lengteprofiel van de leiding.

Registratie

De bijbehorende software berekent de geometrie van de buis en vervaardigt er een 3D-beeld van (zie figuur C).

Figuur C 3D-rapport uit laserprofilingVergroot afbeelding

Beperkingen

  • De leiding moet schoon en zo droog mogelijk zijn, het laserlicht reflecteert namelijk op de waterspiegel.
  • Afwijkingen van de lichtbron ten opzichte van de lengteas worden als vervorming geïnterpreteerd.
  • Laserprofiling is inzetbaar bij diameters van 150 mm tot circa 1.000 mm.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel