Toepassing

  • Nader onderzoek.
    MAC-testing is een methode om:
    • de (constructieve) systeemstijfheid van de combinatie buiswand en omringende grond vast te stellen;
    • holle ruimten naast de buis vast te stellen;
    • de kwaliteit van rehabilitatiemaatregelen (zoals injecties buiten de buis, grouting en linings) te controleren.

Werkwijze

Met behulp van een in de buis verplaatsbare testunit wordt op twee tegenover elkaar liggende punten een kracht uitgeoefend op de buiswand. Bij deze kracht meet men op beide plaatsen de optredende vervorming van de buiswand in de richting van de uitgeoefende kracht en haaks daarop (de demping in lengterichting). Deze vervorming en demping wordt gerelateerd aan de eigenschappen van de grond en het materiaal. De mate van de vervorming is een maat voor de systeemstijfheid over het lengteprofiel van de leiding. Met behulp van deze informatie is met een eindige elementen methode (EEM) en de bekende geometrie van de leiding (diameter, wanddikte) de E-modulus van het materiaal en die van de grond terug te rekenen. Dit vormt de basis voor de berekening van de stabiliteit van de leiding (veiligheid tegen bezwijken). De opgewekte krachten lopen uiteen van 10 - 100 kN, de vervorming van de horizontale binnendiameter is beperkt tot 0,025% of 500 µm. De afstand tussen de meetlocaties bedraagt circa 5 - 10 m.
 

 Figuur A MAC testing (bron: IKT)

Registratie

Digitale registratie van de gemeten waarden op het meettoestel. Krachtvervormingsdiagrammen zijn realtime zichtbaar op het beeldscherm. Op basis van speciale software verdere uitwerking van de meetresultaten en grafische presentatie van de resultaten in het lengteprofiel van de leiding.
 
 
Figuur B Resultaten MAC-testing (bron: IKT)

Beperkingen

Vooralsnog alleen toepasbaar in toegankelijke riolen (≥ 800 mm). Toepassing in kleinere diameters is in ontwikkeling.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel