Ondersteuning hbo-docenten

Laatst geac­tu­aliseerd 03 juni 2022

Stichting RIONED ondersteunt hbo-docenten met de ontwikkeling van lesmaterialen op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Lees meer over de activiteiten die wij organiseren en ga aan de slag met de beschikbare hbo-lesmaterialen. Meld u ook aan voor de mailinglijst om op de hoogte te blijven.

Bijeenkomsten voor hbo-docenten

Jaarlijks organiseert Stichting RIONED twee bijeenkomsten voor hbo-docenten (een fysiek en een digitaal). Tijdens de bijeenkomsten komen de laatste ontwikkelingen in het vakgebied riolering en stedelijk waterbeheer aan bod. Ideeën over belangrijke thema’s in het vakgebied riolering en stedelijk waterbeheer wisselen we uit en we bespreken hoe die thema’s het beste gedoceerd kunnen worden. Ook is er ruimte voor uitwisseling van lesmateriaal.

Meld u aan

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten rondom de ondersteuning van het hbo door Stichting RIONED? Meld u aan voor de mailinglijst door een mail te sturen naar Marlijn Steen, trainee kennismanagement Stichting RIONED.

Lesmateriaal riolering en stedelijk waterbeheer

Het volgende hbo-lesmateriaal stelt Stichting RIONED beschikbaar:

Digitaal platform voor uitwisseling lesmateriaal

Sinds juni 2022 beheert Stichting RIONED een Microsoft Teamskanaal waar docenten van de verschillende hbo-opleidingen zich voor kunnen aanmelden. Dit kanaal heeft als doel het uitwisselen van lesmateriaal over riolering en stedelijk waterbeheer.

Wilt u lid worden van het Teamskanaal ‘Hbo-docenten platform stedelijk water’?  Neem dan contact op met Marlijn Steen, trainee kennismanagement Stichting RIONED.

Ondersteuning bij stages en projectonderwijs

Wij denken graag met u mee over de invulling van stages en projectonderwijs in het werkveld stedelijk waterbeheer. Regelmatig sluiten hbo-studenten aan bij onderzoeken van Stichting RIONED.
Eerdere opdrachten waren:

  • Ontwerp een regenwaterneutrale woning.
  • Inventariseer mogelijkheden om stedelijk waterbeheer meer circulair te maken.
  • Verzamel social media berichten over wateroverlast en vergelijk lokaties met water op straat berekening.
  • Hoe kunnen we circulair stedelijk waterbeheer communiceren?

Meer weten over ondersteuning bij stages en projectonderwijs? Neem contact op met Ton Beenen, programmanager Stichting RIONED.

RIONEDdag

De RIONEDdag is dé jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld stedelijk waterbeheer. Studenten kunnen voor een gereduceerd tarief zich aanmelden voor de RIONEDdag.