Module Riolering voor het hbo

Laatst geac­tu­aliseerd 22 oktober 2019

De Module Riolering voor het hbo is bedoeld voor (technische) studenten. De module is opgezet als digitaal lesmateriaal, geschikt voor zelfstudie. Kivi Niria stelt het materiaal gratis ter beschikking.

Met de module krijg je inzicht in/leer je:

 • het belang en de ontwikkelingen van inzameling en transport van stedelijk afvalwater en overtollige neerslag vanuit stedelijk gebied in Nederland;
 • de organisatie van de rioleringszorg en het rioleringsbeheer;
 • basiskennis om een eenvoudig, onder vrijverval afstromend rioolstelsel te ontwerpen en te realiseren;
 • de basisprincipes om het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van een rioolstelsel te beoordelen;
 • eenvoudige hydraulische berekeningen uit te voeren van: de aanvoer, de berging en de afvoer van afval- en regenwater, de stroming in rioolstrengen en het optreden van afzettingen in de riolen.

Verder bevat deze module:

 • zelftoetsvragen aan het eind van elk hoofdstuk;
 • een trefwoordenregister;
 • links naar websites voor meer informatie.

Totstandkoming

De Module Riolering voor het hbo is tot stand gekomen door samenwerking van:

 • de Afdeling Docenten van KIVI/NIRIA, de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ingenieurs (opdrachtgever);
 • de Vakgroep Riolering van ONRI , het samenwerkingsverband van de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus (auteurs);
 • Stichting RIONED (financiële en materiële ondersteuning).

De module is ook in het Engels beschikaar: Sewer Systems Module for Higher Professional Education.