Module Riolering voor het hbo

Laatst geac­tu­aliseerd 03 juni 2022

De reader 'Module Riolering' voor het hbo is bedoeld voor (technische) studenten. De module is opgezet als digitaal lesmateriaal, geschikt voor zelfstudie. Kivi Niria stelt het materiaal gratis ter beschikking.

Met de module krijg je inzicht in/leer je:

 • het belang en de ontwikkelingen van inzameling en transport van stedelijk afvalwater en overtollige neerslag vanuit stedelijk gebied in Nederland;
 • de organisatie van de rioleringszorg en het rioleringsbeheer;
 • basiskennis om een eenvoudig, onder vrijverval afstromend rioolstelsel te ontwerpen en te realiseren;
 • de basisprincipes om het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van een rioolstelsel te beoordelen;
 • eenvoudige hydraulische berekeningen uit te voeren van: de aanvoer, de berging en de afvoer van afval- en regenwater, de stroming in rioolstrengen en het optreden van afzettingen in de riolen.

Verder bevat deze module:

 • zelftoetsvragen aan het eind van elk hoofdstuk;
 • een trefwoordenregister;
 • links naar websites voor meer informatie.

Totstandkoming

De Module Riolering voor het hbo is tot stand gekomen door samenwerking van:

 • de Afdeling Docenten van KIVI/NIRIA, de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ingenieurs (opdrachtgever);
 • de Vakgroep Riolering van ONRI , het samenwerkingsverband van de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus (auteurs);
 • Stichting RIONED (financiële en materiële ondersteuning).

Reader in het Engels

De module is ook in het Engels beschikbaar: Sewer Systems Module for Higher Professional Education.

Doorontwikkeling reader 'Module Riolering'

In 2021 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar de behoeften aan ondersteuning van hbo-docenten door Stichting RIONED. Vanaf zomer 2022 is een traject gestart om een alternatief te ontwikkelen voor de reader ‘Module Riolering’ die meer geïntegreerd wordt met de Kennisbank stedelijk water van Stichting RIONED.

Wilt u meer informatie of op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail naar Marlijn Steen, trainee kennismanagement Stichting RIONED.