Databank vraagstukken Vloeistofmechanica

Laatst geac­tu­aliseerd 01 juli 2017

Samen met een groep docenten ontwikkelt Stichting RIONED een oefenvraagstukkendatabank voor het hbo-vak vloeistofmechanica. Het doel is de onderwijskwaliteit van dit kernvak te bevorderen door docentenuren efficiënter in te zetten en de zelfwerkzaamheid van studenten te stimuleren.

Kennis en middelen bundelen

In dit project werken vrijwel alle hbo-instellingen Civiele Techniek en aanverwante richtingen samen. ‘We bundelen de kennis en benutten de middelen om oefenvraagstukken te maken en te gebruiken optimaal' zegt Dirk van Ittersum, namens KIVI-NIRIA de drijvende kracht achter dit project. ‘Het unieke van dit project is dat niet elke instelling zelf het wiel hoeft uit te vinden. Door de samenwerking van alle hogescholen in één webomgeving zijn op termijn resultaten op nationaal niveau te vergelijken en analyseren.'

De ontwikkeling van de oefenvraagstukkendatabank is een initiatief van de werkgroep waterbouw van de afdeling Hoger Onderwijs Techniek van KIVI-NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten. De werkgroep was al heel lang van plan een nieuw dictaat vloeistofmechanica te ontwikkelen als opvolger van het bekende boek Vloeistofmechanica van ir. I.W. Nortier. Het nieuwere dictaat van ir. Ad Wevers is wel in gebruik, maar heeft de plaats van Nortier (nog) niet ingenomen. Het boek van Nortier wordt veel gebruikt, maar het grootste bezwaar ertegen is het relatief grote aantal onjuistheden in de vraagstukken en uitwerkingen.

Digitaliseren vraagstukken

Op een gegeven moment heeft de werkgroep waterbouw besloten om vraagstukken in een webomgeving te (laten) ontwikkelen. Hierdoor kunnen meerdere partijen in één landelijke database (samen)werken. Als basis voor de ontwikkeling van de databank is eerst uit softwarepakketten van verschillende leveranciers het Canadese pakket MapleTA gekozen. De meeste hogescholen in Nederland en de TU Delft gebruiken dit pakket al. De kracht van MapleTA schuilt vooral in de wiskundige mogelijkheden. Deze zijn vrijwel onbeperkt, omdat MapleTA (onder water) de engine van het wiskundeprogramma Maple gebruikt.

Exacte vakken lenen zich goed voor het digitaliseren van de vraagstelling. Door deze vraagstukken te ‘parametriseren', kan een docent iedere student zijn eigen vraagstuk met eigen parameters en dus antwoorden geven. Hierdoor heeft afkijken geen zin meer, maar loont samenwerken wél bij het zoeken naar de juiste principes om tot goede antwoorden te komen.

Kennisontwikkeling volgen en stimuleren

Voor de databank vloeistofmechanica zijn nu circa 80 vraagstukken ontwikkeld. In totaal komen er 150 tot 200 beschikbaar. Dit najaar start de uitrol van de database. De docent geeft dan per lesperiode enkele oefentoetsen om de kennisontwikkeling van de studenten te stimuleren en gedurende de hele collegeperiode te kunnen volgen. Zo komen lastige onderdelen in de stof naar voren, waaraan de docent in de les extra aandacht kan besteden. Docenten kunnen ook eisen stellen aan het niveau van de oefentoetsen om studenten al dan niet toestemming te verlenen voor deelname aan het tentamen.

Hogere kwaliteit onderwijs

Saskia Deegmulder is docent aan de Hanzehogeschool Groningen en werkt aan de ontwikkeling en het gebruik van mapleTA-vraagstukken voor de vakken mechanica en vloeistofmechanica. Zij ziet grote kansen voor deze ontwikkeling om studenten directer bij het onderwijs te betrekken. ‘Niet wachten met het oefenen van vraagstukken tot vlak voor het tentamen, maar doorlopend oefenen gedurende de gehele lesperiode. Docenten krijgen een snelle terugkoppeling van de oefenresultaten en kunnen daar in de les op inspelen. Deze aanpak bevordert de kwaliteit van het onderwijs.'

Volgende stap: databank hbo-practicummodules?

Naast de vraagstukken voor het vak vloeistofmechanica willen de hbo-docenten ook graag de vraagstukken van de hbo-practicummodules digitaliseren in een databank. Alleen al bij het corrigeren van de gemaakte opgaven is grote tijdswinst te boeken, die de docenten weer kunnen investeren in gerichtere begeleiding van studenten.

Geïnteresseerden die een demo-toets willen maken kunnen contact opnemen met info@rioned.org.