Databank vraagstukken Vloeistofmechanica

Laatst geac­tu­aliseerd 03 juni 2022

Samen met een groep docenten ontwikkelt Stichting RIONED een oefenvraagstukkendatabank voor het hbo-vak vloeistofmechanica. Het doel is de onderwijskwaliteit van dit kernvak te bevorderen door docentenuren efficiënter in te zetten en de zelfwerkzaamheid van studenten te stimuleren.

Kennis en middelen bundelen

De ontwikkeling van de oefenvraagstukkendatabank is een initiatief van de werkgroep waterbouw van de afdeling Hoger Onderwijs Techniek van KIVI-NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs en techniekstudenten. De werkgroep was al heel lang van plan een nieuw dictaat vloeistofmechanica te ontwikkelen als opvolger van het bekende boek Vloeistofmechanica van ir. I.W. Nortier. Het nieuwere dictaat van ir. Ad Wevers is wel in gebruik, maar heeft de plaats van Nortier (nog) niet ingenomen. Het boek van Nortier wordt veel gebruikt, maar het grootste bezwaar ertegen is het relatief grote aantal onjuistheden in de vraagstukken en uitwerkingen.

Digitaliseren vraagstukken

Op een gegeven moment heeft de werkgroep waterbouw besloten om vraagstukken in een webomgeving te (laten) ontwikkelen. Hierdoor kunnen meerdere partijen in één landelijke database (samen)werken.

Als basis voor de ontwikkeling van de databank is eerst uit softwarepakketten van verschillende leveranciers het Canadese pakket Möbius assessment gekozen.De kracht van Möbius assessment schuilt vooral in de wiskundige mogelijkheden. Deze zijn vrijwel onbeperkt, omdat Möbius assessment (onder water) de engine van het wiskundeprogramma Maple gebruikt.

Exacte vakken lenen zich goed voor het digitaliseren van de vraagstelling. Door deze vraagstukken te ‘parametriseren', kan een docent iedere student zijn eigen vraagstuk met eigen parameters en dus antwoorden geven. Hierdoor heeft afkijken geen zin meer, maar loont samenwerken wél bij het zoeken naar de juiste principes om tot goede antwoorden te komen.

Inhoud databank

Voor de databank vloeistofmechanica zijn nu circa 192 vraagstukken ontwikkeld verdeeld in 3 categorieën (Algemeen, Hydrostatica en Hydrodynamica) en 23 sub-categorieën (zie onderstaande tabel A).

Tabel A Inhoud databank vloeistofmechanica

Categorie

Hoofdcode

Sub-categorie (aantal vraagstukken)

VM0 Algemeen 00000 Aanwijzingen toets (1)
  00100 Eenheden en grootheden (8)
VM1 Hydrostatica 01000 Archimedes (8)
  13000 Begrippen (5)
  02000 Druk (7)
  03000 Kantelklep (30
  04100 Klep-extra (8)
  04000 Klepvormen (8)
  04200 Kracht op wand (6)
  05000 Zuiger (5)
VM2 Hydrodynamica 01000 Begrippen (10)
  02200 Chézy /Manning (13)
  03000 Energie en massabalans (13)
  03200 Energieverliezen (9)
  03400 Impulsbalans (13)
  03600 Leidingsystemen (16)
  03900 Meetopstellingen (4)
  03700 Overlaten (8)
  06000 Pompen (23)
  04100 Schieten en stromen (4)
  04500 Vullen en ledigen (7)
  05000 Golven (10)
  07000 Netwerken (4)

Möbius Assessment server

Stichting RIONED stelt een gedeelte van hun server ter beschikking aan hogescholen waarmee docenten eigen toetsen kunnen opstellen bestaande uit deze vraagstukken. Studenten kunnen deze toetsen maken binnen de serveromgeving. Hogescholen die een eigen Möbius Assessment server hebben kunnen deze vragen op hun eigen server plaatsen. In beide gevallen kunt u voor vragen of opmerkingen terecht bij Stichting RIONED. Ook is het mogelijk om de database van de Stichting RIONED uit te laten breiden met eigen (gedigitaliseerde) vraagstukken.

Meer informatie en contact

Wilt u aan de slag met de vraagstukken? Heeft u vragen of opmerkingen? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stichting RIONED.