RainTools

Laatst geac­tu­aliseerd 16 maart 2021

Met RainTools kunt u het functioneren van regenwatervoorzieningen simuleren, kleinschalig voor woning- of bedrijfsperceel in detail en grootschalig voor een wijk meer globaal. Aan de hand van de waterbalans in de tijd kunt u effecten van maatregelen vergelijken en beoordelen.

RainTools software

RainTools heeft een gebruikersinterface die is gericht op het toepassen van deze rekentool voor specifieke vraagstukken door een brede groep gebruikers. RainTools berekent het functioneren van regenwatervoorzieningen voor de kort durende extremen met (extreme) buien en meer regulier voor de langere duren met neerslagreeksen.

De software is de downloaden via RainTools.nl De website geeft u een handleiding voor het installeren en gebruiken van de software, een groot aantal rekenvoorbeelden en verwijzingen naar relevante artikelen.

Let op: Om de RainTools-software op uw PC te kunnen activeren heeft u een account nodig. Het gebruik van RainTools is kosteloos voor begunstigers van Stichting RIONED en relaties van Stichting STOWA. Het mailaccount van uw organisatie geeft u toegang tot de software. Andere belangstellenden kunnen een account aanvragen via info@raintools.nl.

RainTools is een Windows applicatie die u ook in een Windows omgeving op een Apple Macintosh (Mac) kan gebruiken.

Uitgebreide informatie en voorbeelden over het gebruik van RainTools vindt u via de website RainTools.nl.

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@raintools.nl.

Hoe verder met RainTools, PerceelTool en RadarTools?

Stichting RIONED en STOWA hebben drie instrumenten ontwikkeld over het omgaan met neerslag: RainTools, PerceelTool en RadarTools. Wij vragen uw input over het gebruik van de drie applicaties, de aanbevelingen uit het adviesrapport en de voorlopige conclusies van Stichting RIONED. De twee kernvragen zijn: Hoe kunnen RainTools, PerceelTool en RadarTools meer gebruikt worden? Wie wil meedoen aan de doorontwikkeling?
Lees de toelichting en reageer voor 11 november 2021.