RainTools

Laatst geac­tu­aliseerd 07 augustus 2020

Met RainTools kunt u het functioneren van regenwatervoorzieningen simuleren, kleinschalig voor woning- of bedrijfsperceel in detail en grootschalig voor een wijk meer globaal. Aan de hand van de waterbalans in de tijd kunt u effecten van maatregelen vergelijken en beoordelen.

RainTools software

RainTools heeft een gebruikersinterface die is gericht op het toepassen van deze rekentool voor specifieke vraagstukken door een brede groep gebruikers. RainTools berekent het functioneren van regenwatervoorzieningen voor de kort durende extremen met (extreme) buien en meer regulier voor de langere duren met neerslagreeksen.

De software is de downloaden via RainTools.nl De website geeft u een handleiding voor het installeren en gebruiken van de software, een groot aantal rekenvoorbeelden en verwijzingen naar relevante artikelen.

Let op: Om u te kunnen aanmelden bij de RainTools-software heeft u account nodig. RainTools is Windows applicatie die ook in een Windows omgeving op een Mac kan werken.

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@raintools.nl.