Overzicht hbo-practicummodules hydraulisch functioneren

Laatst geac­tu­aliseerd 03 juni 2022

Stichting RIONED heeft voor het hbo vier rekenpracticummodules ontwikkeld, gericht op het hydraulisch functioneren van stedelijke (afval)watersystemen:

  • Module A: Transportsysteem behandelt het functioneren van gemalen/pompen en persleidingen. Aan de orde komt het dimensioneren van gemalen afgestemd op de aanvoer van afvalwater en de afvoer van regenwater. Een andere onderdeel is het afstemmen van pomp- en leidingkarakteristieken.
  • Module B: Afvalwatersysteem behandelt het op elkaar afstemmen van het functioneren van de verschillende stelsels, gericht op de bergings- en ledigingscapaciteit.
  • Module C: Rioolstelsels behandelt het dimensioneren van belangrijke onderdelen van een rioolstelsel en controle van het stelselontwerp met een boomstructuur.
  • Module D: Infiltratievoorzieningen behandelt het dimensioneren van de bergings- en ledigingscapaciteit waarbij gebruik wordt gemaakt van de software RainTools. Daarbij is speciale aandacht voor de gevoeligheid van ontwerpkeuzes op de effectiviteit van het functioneren van de voorzieningen.

Indeling modules

Met deze modules kunnen studenten de basisprincipes van het hydraulisch functioneren van systemen ontdekken. Elke module bestaat uit drie onderdelen:

  1. een beknopte uitleg van de theoretische basis;
  2. een uitwerking van vraagstukken gericht op het functioneren van specifieke onderdelen;
  3. een integrale/samenhangende uitwerking gericht op het functioneren van systemen.

Ondersteuning door Möbius Assessment

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een aangepaste versie van de practicummodules, ondersteund door het Canadese pakket Möbius Assessment. De vraagstukken uit de modules zijn gedigitaliseerd en per module in twee tot vier toetsen geplaatst. Iedere student krijgt een vraagstuk met eigen parameters en dus eigen antwoorden. Hierdoor heeft afkijken geen zin meer, maar loont samenwerken wél bij het zoeken naar de juiste principes om tot goede antwoorden te komen. Door het automatisch nakijken kan de docent zijn/haar uren efficiënter besteden.

Stichting RIONED stelt een gedeelte van hun server ter beschikking aan hogescholen waarin studenten de toetsen maken. Hogescholen die een eigen Möbius Assessment server hebben kunnen deze toetsen op hun eigen server plaatsen. In beide gevallen kunt u voor vragen of opmerkingen terecht bij de Stichting RIONED.

Meer informatie en contact

Wilt u de modules opvragen en ermee aan de slag? En/of wilt u aan de slag via Möbius? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem hierover contact op per mail met Stichting RIONED.