Maxi- en minicursussen

Op donderdag 28 september kunt u weer deelnemen aan de maxi- en minicursussen. Dit zijn praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer. Meer informatie volgt eind juni. Om een indruk te krijgen vindt u op deze pagina de cursussen die in maart zijn aangeboden.

Maxicursussen

U kunt kiezen uit twee maxicursussen van een hele dag:
  A. Risicogestuurd rioleringsbeheer
  B. De mogelijkheden van RainTools

Minicursussen

U kunt in plaats van een maxicursus ook twee minicursussen kiezen van elk een dagdeel:

 1. Actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving
 2. GRP en toetsingskader nieuwe stijl
 3. Eisen aan de riolering op het perceel
 4. Riolering en het BBV
 5. Aansprakelijkheid bij regen- en grondwater
 6. Regenwateropvang in de openbare ruimte
 7. Klimaatverandering laten leven in de gemeente
 8. Impacttest extreme buien op de stad
 9. Vergelijking rekenmodellen wateroverlastsimulaties
 10. Regenwatermaatregelen bij particulieren
 11. Repareren, renoveren of vervangen?
 12. Optimaliseren verbeterd gescheiden stelsels
 13. Stankoverlast, ont- en beluchting
 14. Drainagesystemen in de stad
 15. Leren van meldingen
 16. Veilig werken aan de riolering
 17. Goed aanbesteden

Incompany cursus

Een maxi- of minicursus kan ook incompany verzorgd worden voor uw gemeente of regio. U kunt dan gebruik maken van het bestaande cursusmateriaal of aangepast materiaal aan uw specifieke omstandigheden. U kunt een incompany cursus volgen met alleen rioleringsbeheerders of juist verbreed met relevante collega's op andere terreinen. De mogelijkheden willen we graag met u bespreken. Wilt u meer weten neem dan contact op met Oscar Kunst, Stichting RIONED 0318 - 631111 of info@rioned.org

Algemene voorwaarden

Voor mini- en maxicursussen gelden de Algemene voorwaarden bijeenkomsten Stichting RIONED


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE