RIONEDdag 2017

Aanmelden

Begunstigers  €  198.0
Niet Begunstigers  €  396.0

Ontmoet op donderdag 2 februari 2017 honderden collega's uit het hele land in het Beatrix Theater van de Jaarbeurs in Utrecht. Een interactieve dag met o.a. 3 parallelsessies, 35 kennistafels en de RIONEDinnovatieprijs 2017. Bekijk hier de folder.   
 
De RIONEDdag is vernieuwd!
Neem uw smartphone mee. De RIONEDdag wordt interactief. Niet alleen krijgt u informatie van de sprekers, ook de kennis van u en uw vakgenoten wordt actief ingezet in het programma. Anders dan u gewend bent, is de Expozaal ditmaal het centrale punt met de ontvangst, de lunch, 35 kennistafels en de borrel.
 

Programma

Plenair:Centraal of decentraal?

Gesprek met de zaal waarbij we kijken naar:

  • Afvalwater - Jeroen Langeveld (TU Delft)
  • Regenwater - Daniël Goedbloed (Waternet)
  • Gegevens - Marcel Tirion (Den Haag)
  • Bestuurlijke afspraken - Luzette Wagenaar (Waterland)

Parallelsessies
De parallelsessies behandelen een onderwerp in drie kwartier. 

  • Assetmanagement - panelleden Nina ter Linde (Helmond), Saskia Holthuijsen (Waternet) en Richard Cöp (Leeuwarden) Tijdens deze sessie blijft uw telefoon aan, zodat u interactief ervaart wat assetmanagement voor u kan betekenen. Wat is assetmanagement anders dan rioleringsbeheer en wat heeft u daaraan? Hoe maakt u een begin met assetmanagement en welke valkuilen hebben collega's al ontdekt? U wisselt ideeën uit over de kansen en vergelijkt uw visie met die van collega's en een panel van deskundigen vanuit de rioleringspraktijk. Ervaar uw volgende stap in de ontwikkeling van assetmanagement.
  • Wateroverlast rekentools op de testbank Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onderzoekt de werking, de rekensnelheid, nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid, (on)mogelijkheden en beperkingen van  rekentools voor simuleren van wateroverlast in bebouwd en landelijk gebied. Joost Heijkers (De Stichtse Rijnlanden) presenteert de resultaten van het onderzoek, dat is uitgevoerd met een groot aantal partners uit de advies- en kenniswereld.
  • Branchestandaard gemeentelijke watertaken Wat is de Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken? U ziet hoe de standaard inzicht biedt in aanwezige kennis en ruimte schept om meer tijd en aandacht te geven aan kennisontwikkeling. Rob Hermans (Stichting RIONED) laat u zien hoe de branchestandaard is opgebouwd. Vervolgens vertelt Sjang Drabbels (Geldrop-Mierlo) vanuit zijn rol als manager welk inzicht de branchestandaard Waterportaal Zuidoost Brabant heeft gegeven en welke praktische mogelijkheden dit biedt.

35 Kennistafels 
Bij de kennistafels wisselt u 13 minuten lang kennis en ervaringen uit, waarna u weer van tafel wisselt. De lijst met onderwerpen vindt u op www.riool.net/kennistafels.

Plenair: Klimaatverandering
Aart Overeem (KNMI) vertelt over de meest actuele inzichten in de veranderingen in neerslag.
Thomas Klomp (Hoogeveen) gaat in op de vraag hoe je als gemeente klimaatverandering aanpakt.

RIONEDinnovatieprijs 2017 
De afsluiting van de dag is de verkiezing van de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2017. Alle aanwezigen bepalen samen de winnaar. De genomineerden zijn dit jaar: 

  • Beer en Staartje leren over het riool in een spannend voorleesboek van drie Brabantse rioleurs
  • De GoFlow van SWWB beperkt verstopping van stuwdoorlaten
  • De PeriscoopstompR van Waternet vergroot het zandvangvolume van kolken en vermindert verstoppingen

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden.