Bijeenkomsten en studiedagen

Laatst geac­tu­aliseerd 26 februari 2024

Stichting RIONED organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere (koepel)organisaties. Hier vindt u een overzicht met verwijzingen naar detailinformatie.

Kijk in de Agenda voor het actuele aanbod.

RIONEDdag

De RIONEDdag is dé jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. 

Kennis in de regio x klimaatbestendige stad

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? In 2023 zijn de bijeenkomsten Kennis in de Regio van start gegaan, bedoeld voor professionals bij gemeenten, waterschappen en provincies die te maken hebben met klimaatadaptatie. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht
Meer weten Kennis delen in de regio.

Lees de verslagen van de bijeenkomsten:
Alle verslagen: Terugblik op een interactief jaar in de regio.
Lelystad (11mei 2023)
Vlissingen (8 september 2023)
Groningen (11 oktober 2023)
Culemborg (1 november 2023)
's-Hertogenbosch (17 november 2023)
's-Gravenhage (1 december 2023)
Zutphen (8 december 2023)

Persleidingen Event

Het vierde Persleidingen Event was op 11 november 2021 in Zwolle. In het ochtenddeel lag het accent op data-uitwisseling voor inzicht in bijvoorbeeld degradatiesnelheid van persleidingen. De middag begon met bedrijfspresentaties over innovatieve inspectiemethoden, waarna twee workshops ruimte boden om praktijkervaringen met elkaar te delen. Bekijk de presentaties en de resultaten van de workshops van het vierde Persleidingen Event. Het 5e Persleidingen Event was op 26 september 2022 in Eindhoven. Bekijk de resultaten van de workshops en de gegeven presentaties.

COP-Professioneel Afvalwatertransport

Vanaf 2024 gaan de werkgroep en het innovatieprogramma persleidingenbeheer op in de Community of Practice Professioneel Afvalwatertransport.

Training assetmanagement: intervisie en maatwerk per regio

STOWA en Stichting RIONED bieden samenwerkingsregio's hierbij nu ook eendaagse trainingen op maat. Interesse in een eendaagse intervisietraining assetmanagement?

Studiedag Klimaat Antwerpen

VLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.  De presentaties van de Studiedag Klimaat Antwerpen van 11 oktober 2018. 

Duurzame reis en verblijf in centrum Manchester

Stadswerk, Stichting RIONED, Koninklijk Waternetwerk, GDO en Waternet organiseerden van 21 t/m 23 sept 2023 in Manchester een aantrekkelijk werkbezoek. Eerdere bezoeken aan Noordrijn-Westfalen, Kopenhagen, Nantes en Zürich hebben laten zien dat de uitwisseling van kennis en ervaring zeer inspirerend is. Als begunstiger van Stichting RIONED krijgt u een flinke korting. Bekijk het programma.

Studiereis Zürich

Stadswerk, Stichting RIONED, Koninklijk Waternetwerk, GDO en Waternet organiseerden van 18 t/m 20 sept 2019, samen met de Nederlandse ambassade Zwitserland en de Grün Stadt Zürich, een aantrekkelijk werkbezoek aan de meest duurzame stad ter wereld: Zürich.

Algemene voorwaarden van bijeenkomsten Stichting RIONED

Lees de algemene voorwaarden die van toepassing bij deelname aan elke bijeenkomst van Stichting RIONED.