Bijeenkomsten en studiedagen

Laatst geac­tu­aliseerd 27 november 2020

Stichting RIONED organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere (koepel)organisaties. Hier vindt u een overzicht met verwijzingen naar detailinformatie.

Kijk in de Agenda voor het actuele aanbod.

RIONEDdag

De RIONEDdag is dé jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. 

Studiedag Professioneel persleidingenbeheer

Op dinsdag 19 maart 2019 wisselden 85 vakgenoten in Gorinchem uitgebreid van gedachten over het beheer van persleidingen.

IPigs en Persleidingen kennisevent

Op 25 september 2020 werden tijdens het IPigs en Persleidingen kennisevent de tussenresultaten van het innovatieprogramma Persleidingen gepresenteerd en werd het gewenste vervolg om als persleidingenbeheerders weer in control te komen bediscussieerd.

Training assetmanagement: intervisie en maatwerk per regio

STOWA en Stichting RIONED bieden samenwerkingsregio's hierbij nu ook eendaagse trainingen op maat. Interesse in een eendaagse intervisietraining assetmanagement?

Studiedag Klimaat Antwerpen

VLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen.  De presentaties van de Studiedag Klimaat Antwerpen van 11 oktober 2018. 

Studiereis Zürich

Stadswerk, Stichting RIONED, Koninklijk Waternetwerk, GDO en Waternet organiseerden van 18 t/m 20 sept 2019, samen met de Nederlandse ambassade Zwitserland en de Grün Stadt Zürich, een aantrekkelijk werkbezoek aan de meest duurzame stad ter wereld: Zürich.

Algemene voorwaarden van bijeenkomsten Stichting RIONED

Lees de algemene voorwaarden die van toepassing bij deelname aan elke bijeenkomst van Stichting RIONED.