De Verordening afvoer hemel- en grondwater (op grond van de Wet milieubeheer) bood gemeenten de mogelijkheid om regels te stellen over het lozen van afstromend hemelwater of overtollig grondwater in de riolering of in de bodem. VNG en Stichting RIONED hebben een modelverordening opgesteld die specifiek gericht is op het afkoppelen van bestaande lozingen van de vuil-waterriolering. Diverse gemeenten hebben een hemelwaterverordeni

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel