Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking. Deze nieuwe wet integreert 26 oude wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zoals de Wet milieubeheer (Wm), de Waterwet, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet bodembescherming. Maar niet al deze wetten zijn geheel verdwenen. Zo zijn delen van de Wet milie

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel