Gemeenten maakten in bestemmingsplannen al steeds vaker gebruik van regels die klimaatadaptief bouwen en inrichten bevorderen, vooral in de vorm van waterberging als voorwaarde bij nieuwbouw. Ook de andere aspecten van klimaatadaptatie (het bestrijden van hittestress en de gevolgbeperking van overstromingen) zijn ruimtelijk relevant en konden daarom met regels in het bestemmingsplan worden afgedwongen. Dit gebeurde in de praktijk ech

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel