Modulaire opbouw van het GWSW

Het GWSW zal stapsgewijs voor de belangrijkste activiteiten van de rioleringszorg de uitwisseling van gegevens eenduidig gaan definiëren. De kern vormt GWSW-Basis, dat de objecten, systemen en basisbeheerprocessen in samenhang beschrijft. Van daaruit wordt het GWSW modulair opgebouwd.

Voor elke beheeractiviteit zoals inspecties, reiniging, hydraulisch modelleren, afhandeling van meldingen, meten, gemalenbeheer, en zo voort, wordt een module ontwikkeld die begint bij de object- en stelselgegevens (lichtblauwe blokken in de figuur hieronder), aangevuld met unieke concepten, relaties en procesgegevens die horen bij die specifieke beheeractiviteit (donkerblauwe blokken).

plaatje GWSW 2


De onderstaande modules zijn in detail beschreven op verdiepende pagina's. Het in detail raadplegen van de ontologie (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk via de GWSW-server (http://data.gwsw.nl), die vrij beschikbaar is.
Op dit moment is het GWSW opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. GWSW-Basis; Een GWSW subset gericht op processen die basis-rioleringsgegevens nodig hebben. GWSW-Basis bevat alle rioleringsobjecten, hun relaties en basiskenmerken, waar andere modules gebruik van maken. Meer informatie over GWSW-Basis.

 2. Minimale dataset (GWSW-MDS); Een formele subset van GWSW-Basis voor enkele afgebakende processen: operationele planvorming, projecten (o.a. opdrachtverlening) en facilitaire processen (o.a. KLIC, BGT). Meer informatie over GWSW-MDS.

 3. GWSW.OroX; Uitwisseling conform het GWSW verloopt via het RDF-formaat, een wereldwijd geaccepteerde webstandaard. Het GWSW.OroX is het protocol (de afbakening binnen RDF) dat vastlegt hoe GWSW uitwisseling moet plaatsvinden. Leveranciers voegen im- en exportfuncties voor OroX aan hun applicaties toe, conform de GWSW modules (conformiteitsklassen). Bekijk het technisch document GWSW.OroX.

 4. GWSW-Rib en GWSW.RibX; Module voor eenduidige vastlegging van toestandsaspecten (inspectie) en onderhoudsgegevens (reiniging) van leidingen, putten en kolken. Uitwisseling t.b.v. GWSW-RIB kan zowel in OroX als in het GWSW.RibX (XML-formaat), dat het SUF-RIB 2.1 vervangt. Meer over GWSW-Rib en GWSW.RibX.

 5. Informatiemodel Stedelijk Water; Maakt GWSW-objecten en systemen zichtbaar in de geometrische informatievoorziening (GIS) conform NEN 3610. Bedoeld voor het maken van kaarten (topografie). Het IMSW is integraal opgenomen in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL2015) en afgestemd op de BGT (IMGeo). Download de IMSW beschrijving.


Modules in ontwikkeling

Op dit moment lopen ontwikkeltrajecten voor de volgende GWSW modules:

 • GWSW-Hyd – Input voor en uitkomsten van hydraulische modelberekeningen (Vervangt het verouderde uitwisselformaat SUF-HYD 1.1);

 • GWSW-Maatregelen – Gegevens voor de keuze, planning en uitwisseling van beheermaatregelen (incl. planning en uitbesteding)

 • GWSW-Gemalen – Beheer en aansturing van rioolgemalen (gaandeweg mogelijk uit te breiden met hydraulisch functioneren en transportpersleidingen en af te stemmen met GWSW-Meten)

 • GWSW-Meld – Voor vastlegging en follow-up van meldingen (op basis van de registratiemethodiek SUF-Meld)

 • GWSW-Rioken - Voor de uitwisseling met waterschappen en het gezamenlijk op kaart tonen en modelleren van watersysteem en riolering

Mogelijke toekomstige uitbreidingen zijn:

 • GWSW-Meten – Hoogfrequente gegevens uit metingen en monitoring (in afstemming met Aquo en GWSW-Gemalen)

 • Grondwater en Drainage

Lees meer over de huidige GWSW versie en de releaseplanning. Het GWSW wordt zoveel mogelijk afgestemd op andere normen en informatiemodellen in de bebouwde omgeving.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE