Modulaire opbouw van het GWSW

Het GWSW zal stapsgewijs voor de belangrijkste activiteiten van de rioleringszorg de uitwisseling van gegevens eenduidig gaan definiëren. De kern vormt GWSW-Basis, dat de objecten, systemen en basisbeheerprocessen in samenhang beschrijft en de basis vormt voor de BIM voor rioleringsobjecten. Van daaruit wordt het GWSW modulair opgebouwd.

Elke beheeractiviteit zoals inspecties, reiniging, maatregelenkeuze, hydraulisch modelleren, afhandeling van meldingen, meten en monitoring, gemalenbeheer, krijgt een GWSW module met de relevante object- en stelselgegevens (lichtblauwe blokken in de figuur hieronder), aangevuld met concepten, relaties en procesgegevens die horen bij die specifieke beheeractiviteit (donkerblauwe blokken).

plaatje GWSW 2


De modules zijn in detail beschreven op verdiepende pagina's. Het raadplegen van de ontologie (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk via de GWSW-server (http://data.gwsw.nl).

Op dit moment is het GWSW opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. GWSW-Basis; Subset gericht op processen die basis-rioleringsgegevens nodig hebben. GWSW-Basis bevat alle rioleringsobjecten, hun relaties en basiskenmerken, waar andere modules gebruik van maken. Meer over GWSW-Basis.

 2. Minimale dataset (GWSW-MDS); Een formele subset van GWSW-Basis voor enkele afgebakende processen: operationele planvorming, projecten (o.a. opdrachtverlening) en facilitaire processen (o.a. KLIC, BGT). Meer over GWSW-MDS.

 3. GWSW.OroX; Uitwisseling conform het GWSW verloopt via het RDF-formaat, een wereldwijd geaccepteerde webstandaard. Het GWSW.OroX is het protocol (de afbakening binnen RDF) dat de GWSW uitwisseling specificeert. Bestanden op basis van het OroX zijn de BIMs voor de rioleringsobjecten waarin in de toekomst alle data gecombineerd zal worden. Leveranciers voegen im- en exportfuncties voor OroX aan hun applicaties toe, conform de GWSW modules (conformiteitsklassen). Bekijk het technisch document GWSW.OroX.

 4. GWSW-Rib en GWSW.RibX; Module voor eenduidige vastlegging van toestandsaspecten (inspectie) en onderhoudsgegevens (reiniging) van leidingen, putten en kolken. Uitwisseling t.b.v. GWSW-RIB kan zowel in OroX als in het GWSW.RibX (XML-formaat), dat het SUF-RIB 2.1 vervangt. Meer over GWSW-Rib en GWSW.RibX.

 5. Informatiemodel Stedelijk Water; Maakt GWSW-objecten en systemen zichtbaar in GIS conform NEN 3610. Voor het maken van kaarten (topografie). IMSW zit integraal in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL2015) en is afgestemd op de BGT (IMGeo). Download de IMSW beschrijving.


Modules in ontwikkeling

Op dit moment lopen ontwikkeltrajecten voor de volgende GWSW modules:

 • GWSW-Hyd – Input voor en uitkomsten van hydraulische modelberekeningen (Vervangt het verouderde uitwisselformaat SUF-HYD 1.1);

 • GWSW-Maatregelen – Gegevens voor de keuze, planning en uitwisseling van beheermaatregelen (incl. planning en uitbesteding);

 • GWSW-Gemalen, Telemetrie en Meten – Beheer en aansturing van rioolgemalen (gaandeweg mogelijk uit te breiden met hydraulisch functioneren, persleidingen en Meten);

 • GWSW-Meld – Voor vastlegging en follow-up van meldingen (op basis van de registratiemethodiek SUF-Meld);

 • GWSW-Rioken - Voor de uitwisseling met waterschappen en het gezamenlijk op kaart tonen en modelleren van watersysteem en riolering.

Mogelijke toekomstige uitbreidingen zijn:

 • GWSW-Meten – Hoogfrequente gegevens uit metingen en monitoring (in afstemming met Aquo en GWSW-Gemalen)

 • Grondwater

 • Drainage

 • Revisieverwerking en inmeten stelsels

Lees meer over de Huidige versie GWSW en planning. Het GWSW wordt zoveel mogelijk afgestemd op andere normen en informatiemodellen in de bebouwde omgeving.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE