GWSW-Basis en Minimale Dataset

Laatst geac­tu­aliseerd 26 november 2020

Het GWSW bevat specificaties en eisen die aan een GWSW-BIM (neutraal rioleringsbestand) gesteld kunnen worden. Het GWSW-Basis is een subset van het GWSW, gericht op processen die basisrioleringsgegevens nodig hebben.

Het GWSW-MDS (Minimale DataSet) op zijn beurt is een subset van het GWSW-Basis, die is gericht op een beperkt aantal operationele processen (zie verderop).

Ook perceelaansluitleidingen maken deel uit van GWSW-Basis. Nog lang niet alle beheerapplicaties kunnen aansluitleidingen verwerken. Om tests daarmee mogelijk te maken is een voorbeeldbestand beschikbaar.

Contractueel mag u eisen dat uw beheersoftware de actueel vastgestelde versie van het GWSW gebruikt voor de uitwisseling van gegevens volgens het generieke GWSW-uitwisselformaat. Het gaat dan om alle gegevens die gedefinieerd zijn in GWSW-Basis.

Conformiteitsklassen

Een GWSW-conformiteitsklasse is een deelverzameling van, in het GWSW gespecificeerde, feiten gericht op afgebakende processen. Bijvoorbeeld, zo specificeert de conformiteitsklasse GWSW-HYD de (minimale) bestandsvereisten voor de uitwisseling ten behoeve van hydraulisch modelleren.
In een conformiteitsklasse zijn alleen die feiten over soorten objecten en eisen opgenomen, die nodig zijn voor de kwaliteitsborging van de gegevens benodigd voor een dergelijk afgebakend proces. Met behulp van een conformiteitsklasse kan de, specifiek voor het afgebakende proces benodigde, kwaliteit en betrouwbaarheid van een rioleringsbestand automatisch getoetst worden.
Stichting RIONED stelt gemeenten in staat bestaande datasets te valideren ten opzichte van het GWSW-MDS. Dat biedt inzicht in hoeveel inspanningen nodig zijn om een dataset tot het gewenste niveau op te werken, en ook in hoeverre im- en exportfuncties van applicaties GWSW-conform zijn.

Gemeentelijke watertaken waarop het GWSW-MDS zich richt

De minimale dataset GWSW-MDS is een conformiteitsklasse. Het bevat een selectie van concepten en feiten uit het GWSW ten behoeve van een beperkt aantal toepassingen, de basis van de rioleringszorg. De processen die de scope en inhoud van het GWSW-MDS determineren, zijn:

Operationele planvorming

 • onderhoud/reinigen plannen
 • tactische beheermaatregelen
 • tekeninggeneratie
 • opstellen jaarprogramma

Projecten

 • (In opdracht geven van) inspectie en reiniging
 • bestek schrijven / deels genereren
 • RibX-bestand genereren bij opdrachtverlening en verwerken gewijzigde gegevens
 • beoordelen inspectieresultaten

Facilitaire processen

 • WION/KLIC-WIN, dus graafmeldingen/liggingsgegevens
 • BGT (bovengronds)
 • Benchmark rioleringszorg (verantwoording conform BAW)

Bekijk de presentatie over GWSW-MDS tijdens de Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer.

GWSW-MDS-conformiteitsklassen

Afgeleid van bovenstaande processen waarop het GWSW-MDS zich richt, worden de volgende conformiteitsklassen voor GWSW-MDS voorgesteld: GWSW-MDS-Plan, GWSW-MDS-Projecten en GWSW-MDS-Facilitair. Deze GWSW-MDS-conformiteitsklassen stellen logischerwijs minder eisen aan het rioleringsbestand dan de overkoepelende conformiteitsklasse GWSW-MDS (er is een aflopend kwaliteitsniveau).

De conformiteitsklasse GWSW-MDS-Facilitair heeft vooral betrekking op geo-informatie en is consistent met IMGeo en IMKL.

De conformiteitsklasse GWSW-MDS-Projecten richt zich slechts op de voorbereiding, uitbesteding en beoordeling van (reinigings)opdrachten (de gegevens in de header van het RibX-bestand), niet op de inhoudelijke resultaten ervan. Dat doet de conformiteitsklasse GWSW-RIB wel. Die specificeert bestanden die uitgewisseld worden tussen een gemeente en een reinigings- of inspectiebedrijf. Het GWSW-RIB bevat naast de feiten gespecificeerd in het GWSW-MDS-Projecten, feiten met betrekking tot waarnemingen, enz.