GWSW-Hyd

Laatst geac­tu­aliseerd 02 januari 2018

Het GWSW-Hyd is de opvolger van het SUF-HYD, dat verouderd is (gepubliceerd in maart 1996). GWSW-Hyd maakt eenduidige data-uitwisseling mogelijk vanuit een beheerpakket ten behoeve van hydraulische berekeningen in elk gewenst modelpakket. Dat betekent dat de bestanden alle gegevens bevatten die minimaal benodigd zijn voor het uitvoeren van niet-stationaire hydraulische berekeningen. Dat omvat geometrie, afvoerend oppervlak, modelleerparameters en tijdsonafhankelijke randvoorwaarden. Met de toevoeging van het GWSW-Hyd kunnen gebruikers met het GWSW nu zowel object- als netwerkgegevens vanuit één bronbestand registreren en uitwisselen.

Beschrijvende documenten

Op de website apps.gwsw.nl vindt u de volgende beschrijvende documenten en voorbeeldbestanden:

  • Een beschrijving van het model GWSW-Hyd (PDF)
  • Een compleet overzicht van het model GWSW-Hyd staat op http://data.gwsw.nl/hyd
  • Beheersoftware zal uitwisselen volgens het generieke GWSW-formaat OroX (zie GWSW.OroX).
  • Voor hydraulische modelinstrumentaria is het GWSW.hydx uitwisselformaat ontwikkeld, dat bestaat uit een serie bestanden in csv-formaat. Het gangbare modelinstrumentarium zal dit formaat vanaf 2018 kunnen hanteren.
  • Een voorbeeldstelsel: het Didactisch stelsel v2.0 (in PDF, als SUF-HYD 1.1 en als Hydx)

De opbouw van het GWSW-Hyd

Nelen & Schuurmans heeft in opdracht van Stichting RIONED en in nauw overleg met de werkgroep GWSW-Hyd een beschrijving van het GWSW-Hyd model opgesteld. Het model is in 2017 met behulp van voorbeeldbestanden getest en geschikt gemaakt voor implementatie (im- en exportfuncties) in zowel de beheersystemen als de modelleersoftware. De leveranciers van modelleersoftware Infoworks (Innovyze), Sobek/D-Hydro (Deltares) en 3Di (Nelen & Schuurmans) gaan in 2018 het uitwisselformaat implementeren. Dat geldt ook voor de leveranciers van beheersoftware, om startbestanden te kunnen uitleveren en opgewerkte resultaatbestanden terug inlezen. Daartoe is eind 2017 een pre-GWSW-versie vastgesteld als onderdeel van GWSW 1.4.

In GWSW-Hyd wordt gebruik gemaakt van een netwerk-concept waarin onderlinge relaties en definities staan beschreven. Door gebruik te maken van unieke ID's voor objecten en definities wordt de kans op fouten verlaagd en vermindert de hoeveelheid data in de uitwisselingsbestanden.De indeling van het GWSW-Hyd biedt ruimte en flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen, zoals het toevoegen van nieuwe neerslagafvoerconcepten, nieuwe dwa-definities en nieuwe leidingprofielen en objecten.

GWSW-conforme uitwisseling

Met SUF-HYD werd uitgewisseld in een tekstformaat met gegevens op vaste posities op de regels. Voor GWSW-Hyd zal het standaard bestandsformaat het BIM.OroX zijn, het generieke GWSW bestandsformaat. Het GWSW.OroX biedt semantische rijkdom en kwaliteitseisen. Daarnaast komt een uitwisselformaat HydX specifiek voor de kenmerken van een rioolstelsel die relevant zijn voor hydraulische berekeningen. Het GWSW.OroX kan via de GWSW server worden omgezet naar het HydX.

Meer informatie kunt u aanvragen via gwsw@rioned.org.

SUF-HYD

Voor de volledigheid is hier ook het beschrijvende document van het SUF-HYD 1.1 (uit 1996) beschikbaar en een beschrijving van het Didactische stelsel.