GWSW-Gemalen in ontwikkeling

Laatst geac­tu­aliseerd 18 november 2016

In november 2016 is een ontwikkeltraject gestart om te komen tot GWSW-Gemalen. Met deze module kunnen gemalen en pompinstallaties (termen, definities, relaties, kenmerken, onderdelen), hun functioneren, telemetrie en beheermaatregelen in het GWSW worden gemodelleerd om uniforme vastlegging en uitwisseling van data mogelijk te maken.

Inventarisatie en ontwikkeling

In het voorjaar van 2017 worden de wensen en behoeften van toekomstige gebruikers (overheden en bedrijven) en beschikbare gegevensbronnen geinventariseerd. Op basis daarvan wordt een definitief plan van aanpak opgesteld met beoogde producten, projectorganisatie, benodigd budget en planning.

Vervolgens zal een functionele specificatie opgesteld worden, waarna stapsgewijs uniformering, modellering en testen daarvan zal plaatvinden.

GWSW-Gemalen wordt in opdracht van Stichting RIONED in samenwerking met de Astrin werkgroep Rioleringstechniek opgesteld, onder begeleiding van een werkgroep bestaande uit gemeenten, waterschappen, pompleveranciers, installatie- en onderhoudsbedrijven. Beoogd is een conceptversie begin 2018 beschikbaar te hebben voor praktijktests (in 2018).

Alle inbreng welkom

Het ontwikkeltraject van GWSW-Gemalen is een open traject, waarbij Stichting RIONED graag bouwt op de expertise en de inbreng van alle relevante partijen. Wie daartoe nog niet uitgenodigd is, is welkom zijn belangstelling alsnog kenbaar te maken.

Meer informatie: GWSW-projectteam, gwsw@rioned.org.