Huidige versie GWSW en planning

Laatst geac­tu­aliseerd 04 maart 2022

Op deze pagina vindt u informatie over de actuele versie, de releaseplanning en de versiehistorie van het GWSW.

De huidige versie van het GWSW is 1.5.2 (vastgesteld per 3 november 2021). Deze versie omvat:

  • Wijzigingsvoorstellen GWSW-Basis conform logboek.
  • Herstel van enkele kleine fouten in de modellering van het RibX uitwisselformaat.
  • Actualisatie en uitbreiding van GWSW-Geo uniforme GIS-symbolen/stijlen voor GIS-presentaties.

Elders is de modulaire opbouw van het GWSW beschreven. Het in detail raadplegen van de modules van het GWSW (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk op de GWSW-server via data.gwsw.nl

Ontsluiting GWSW-dataset via PDOK

Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK) is hét platform voor open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Kadaster en Stichting RIONED hebben een generieke ontsluiting van gemeentelijke datasets vanaf de GWSW-server naar PDOK gerealiseerd. De rioleringsdata van bijna 70 gemeenten en de helft van de waterschappen zijn nu (1 maart 2022) beschikbaar via de PDOK viewer (app.pdok.nl/viewer/). Ook de andere gemeentelijke en waterschaps-bronhouders zijn van harte welkom hun datasets te ontsluiten via PDOK. Na instemming van een bronhouder kan dat snel en automatisch worden geregeld. De rioleringsdata is via de GWSW server en PDOK beschikbaar onder de gebruiksvoorwaarden van de Creative Common Zero (CC0) licentie. Meer informatie daarover kunt u vinden op de Creative Commons website.

Releaseplanning en versiehistorie

Speerpunten in 2022 is de adoptie (implementatie en gebruik) van de beschikbare onderdelen van het GWSW, het afronden, vaststellen en publiceren van GWSW-Kentallen, de specificatie van onderdelen van de modules GWSW-Maatregelen en GWSW-Gemalen, en het samen met CROW opbouwen van een ontwikkelprogramma voor een BOR-brede GWSW-achtige standaard onder de werktitel BORius (Beheer Openbare Ruimte Informatie- en Uitwisselstandaard).

Onderstaand vindt u de actuele planning van beoogde releases ter uitbreiding van het GWSW op basis van de inschatting en het werkprogramma van de GWSW-Uitvoeringsorganisatie. In elke release zullen ook de dan ingediende en afgeronde wijzigingsvoorstellen meegenomen worden. 

Belangrijk: Elke uitbreidingsmodule staat in principe los van de al bestaande, vastgestelde modules, die in het algemeen ongewijzigd in navolgende versies opgenomen worden.

Algemeen Versienummer Wat verandert er?
December 2021 GWSW 1.5.2 (vigerend) Wijzigingsvoorstellen uit implementaties/review,
een update en uitbreiding van GWSW-Geo en enkele
zaken t.b.v. RibX validatie.
December 2022 GWSW 1.6

- Vaststelling en toevoeging GWSW-Kentallen
- Toevoeging GWSW-Persleidingen (pre-GWSW, voor testen) en wellicht delen van GWSW-Gemalen en GWSW-Maatregelen

December 2023 GWSW 1.7 - Volledige module GWSW-Gemalen en
- Volledige module GWSW-Maatregelen
Nader te bepalen GWSW 2.0 Majeure wijziging:
- In samenhang met BORius/IMBOR (CROW) en het Gegevens-
woordenboek Stedelijk Licht (GWSL) zal de uitwisseling 
van areaaldata worden ingericht conform het topmodel
NEN 2660-2. Dat zal leiden tot aanpassingen aan het
OroX uitwisselformaat.
Nader te bepalen N.t.b.

Definitieve opname van modules GWSW-Maatregelen, -Persleidingen en -Gemalen.
Nog te ontwikkelen modules:
> GWSW-Grondwater/Drainage (pre-GWSW), in samenhang
met de Basisregistratie Ondergrond (BRO)
> GWSW-Contractvorming (i.s.m. CROW contractspecificaties)
> GWSW koppelen met productcatalogi van leveranciers

U kunt de versiehistorie, het overzicht van de voorgaande GWSW versies, downloaden.

GWSW-applicatietoetsing

De adoptie van het GWSW is een groeipad bij zowel de applicatieleveranciers als de eindgebruikers (overheden). Stichting RIONED heeft in 2020/21 een applicatietoetsing laten uitvoeren op basis van GWSW-versie 1.5 voor OroX en HydX. De toetsing werd uitgevoerd door J en L datamanagement. In 2019 werd een applicatietoetsing uitgevoerd op basis van versie 1.4 voor OroX en RibX. Meer over de GWSW-applicatietoetsing.