Er is geen methode om snel betrouwbare informatie over de vuilhoeveelheden in een riool te geven (zie ook Vervuilingssituatie vaststellen). Toch moet u de aannemer enig houvast bieden, zodat hij de aard en de hoeveelheid slib die hij moet verwijderen en afvoeren kan inschatten. Verstrek bij uw bestek of vraagspecificatie minimaal de volgende gegevens:

 1. de aard van het bezonken materiaal en obstakels;
 2. de afmetingen van het riool;
 3. de waterdiepte en afvoer in het te reinigen riool;
 4. beperkingen in de toegang tot het riool, zoals:
  • belemmering door het verkeer;
  • beperkt gebruik van terreinwagens;
  • betreden van particuliere eigendommen;
  • beperkte afmetingen van putten;
 5. de stabiliteit van de leiding en waar eventueel schade kan ontstaan door de reiniging;
 6. de plaats en de omvang van de te reinigen rioolonderdelen;
 7. diepte van putten (o.a. verdiepte putten met zandvang);
 8. mogelijke gevaren (zoals industriële lozingen en persleidinglozingen);
 9. waterdiepte en afvoer door het riool;
 10. milieutechnische beperkingen (zoals geluid en stank);
 11. risico’s in verband met rechtstreekse lozing in oppervlaktewater;
 12. verkeersmaatregelen;
 13. beperkingen in werkmethoden;
 14. beperkingen bij tijdelijk afsluiten van de afvoer of omleiding van het afvalwater met het risico op wateroverlast bij verwachte neerslag;
 15. locaties van rioolgemalen of andere objecten waarvan de rioolreiniging de werking beïnvloedt;
 16. de noodzaak dat en de manier waarop de aannemer het verwijderde slib moet verwerken;
 17. beperkingen bij het storten van het slib;
 18. aanwezigheid van asbestcementleidingen en hoe deze gereinigd moeten worden.

Langjarige contracten

In langjarige overeenkomsten (contractduur van meer dan 5 jaar) hoeft u gegevens over de vervuilingsgraad niet te verstrekken als:

 • De aannemer een volledig overzicht krijgt van het rioolstelsel. Daarin moet u aangeven waar het stelsel storingsgevoelig is en waar bijzondere constructies voorkomen (zoals zonken, zandvangers, zinkers en plaatsen met permanente vulling).
 • U hebt aangegeven welke delen van het rioolstelsel zijn gereinigd en wanneer.

De aannemer kan op basis van eigen waarneming en prioriteitstelling zelf vaststellen waar reiniging moet plaatsvinden. Wel stelt u als opdrachtgever vast waaraan het rioolstelsel moet voldoen aan het einde van die periode.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel