Sommige reinigingsbedrijven hebben een KIWA-procescertificaat voor het reinigen van riolen, putten en kolken. U als opdrachtgeven kan in het reinigingsbestek voorschrijven dat de aannemer in het bezit moet zijn van het BRL-certificaat. De certificatieregeling is gebaseerd op de beoordelingsrichtlijn BRL K-10014 van KIWA (bindend sinds 2017, certificaathouders moeten werken conform de BRL). In deze BRL staan onder meer bepalingen voor het vastleggen van de startsituatie (bijvoorbeeld de omvang van de vervuiling), veiligheidsmaatregelen, de uitvoering van de reiniging en de afvoer van afvalstoffen. (Meer informatie vindt u op de KIWA-website.)

Gezamenlijk een reinigingsplan vaststellen

Gecertificeerde bedrijven werken volgens de eisen van de BRL 10014 en als opdrachtgever hebt u daar dan ook mee te maken. Zo moet u de aannemer vooraf voldoende informatie verstrekken over onder meer de mate en aard van de vervuiling en wat u precies van hem verwacht. Op basis van die informatie moet de aannemer een reinigingsplan opstellen waarin hij vastlegt hoe hij de werkzaamheden uitvoert, inclusief de veiligheidsmaatregelen die hij daarbij in acht neemt en de afvoer van de afvalstoffen. Dit plan moet hij vooraf samen met u als opdrachtgever vaststellen. Maar ook zonder KIWA-certificering is het aan te raden om gezamenlijk een reinigingsplan vast te stellen. Hierin kunt u vooraf duidelijk afspreken wat de opdracht precies omvat. De KIWA-richtlijn bevat overigens geen aanwijzingen voor het verrekenen van afwijkingen (zie hiervoor Meer- en minderwerk bij rioolreiniging verrekenen).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel