In 2018 is de 'Nederlandse Praktijkrichtlijn 3218 - Deel 3: Richtlijnen voor onderhoud' in ontwerp gepubliceerd, die naar verwachting in 2019 wordt vastgesteld. Deze richtlijn is samengesteld voor het onderhoud van de niet-mechanische componenten van de riolering. Deze praktijkrichtlijn kunt u gebruiken bij het opstellen van (meerjarige) onderhoudsconcepten voor de riolering of objecten daarvan. De praktijkrichtlijn is verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut.

Fasen rioolreinigingsproject

Een rioolreinigingsproject is onder te verdelen in de volgende fasen:

 • Voorbereiding
  • Projectspecificatie opstellen
  • Basisgegevens verzamelen (vervuilingsgraad en rioolsituatie)
  • Samenstellen RibX-gegevens van te reinigen riolen (RibX = standaarduitwisselingsformaat voor inspectie- en reinigingsdata)
  • Kwaliteit van de informatie controleren
 • Vraagspecificatie opstellen (programma van eisen of bestek)
 • Aanbestedingsprocedure
  • Inschrijving
  • Selectie
  • Inlichtingen
  • Gunning
 • Uitvoering
  • Startbespreking
  • Directievoering en toezicht (voortgangsbewaking)
 • Oplevering
  • Opname (kwaliteitscontrole)
  • Eindafrekening (verrekening meer- en minderwerk)

Rioolreiniging vindt vaak plaats in combinatie met video-inspectie om de kwaliteit van de toestand van de riolen te classificeren.

Meer informatie in dit deel van de kennisbank

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel