Basis voor contract

Na de voorbereidingsfase stelt u het programma van eisen (in de vorm van een bestek of vraagspecificatie) op. Het programma van eisen is de basis voor de contractuele onderbouwing waarin u samen met de aannemer elkaars verwachtingen vastlegt. Bovendien kunt u daarmee toetsen of het werk het gevraagde resultaat oplevert. Voor u zijn dat bij reiniging bijvoorbeeld schone riolen, voor de aannemer een juiste afrekening van de prestatie.

Goede projecten en resultaten

De kwaliteit van het programma van eisen heeft grote invloed op de beheersing van het proces en dus op het bedrag dat u uiteindelijk voor de rioolreiniging moet betalen. Vage eisen leiden tot vage omschrijvingen in een plan van aanpak en daarmee tot onduidelijkheden en discussies over meer- en minderwerk. Besteed daarom voldoende aandacht aan het opstellen van het programma van eisen. Het simpelweg kopiëren van voorgaande specificaties leidt vaak tot slechte projecten en onvoldoende resultaten.

Meer informatie

  • Standaardvoorschriften NEN-EN 14654-1: Als opdrachtgever moet u vooraf onder meer de mate en aard van vervuiling bepalen en de stabiliteit van het riool.
  • BRL K-10014 van KIWA: reinigingsplan: Opdrachtnemers met een KIWA-procescertificaat voor rioolreiniging moeten vooraf onder meer een reinigingsplan opstellen, waarvoor u de benodigde informatie moet verstrekken (zoals een RibX-bestand met de te reinigen riolen).
  • Minimaal te verstrekken gegevens: Gegevens die u minimaal in uw bestek of vraagspecificatie moet aanleveren, zodat de aannemer een reinigingsplan kan opstellen.
  • Inhoud programma van eisen: Overzicht van de inhoud van een programma van eisen met specificaties van werkzaamheden, rioolobjecten en locaties, en de prestatie- en proceseisen per aanbestedingsvorm (UAV of UAV-gc).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel