Operationeel plan

Om de kosten voor een operationeel inspectieplan te bepalen, hebt u gedetailleerde leiding- en putgegevens nodig. Met kengetallen gebaseerd op actuele marktprijzen kunt u eenvoudig in combinatie met de lengte van de leidingen de kosten berekenen. Meestal is bij de kengetallen onderscheid in afmeting en materiaal. Voor putinspectie geldt over het algemeen een stuksprijs. De kostenkengetallen kunt u zelf bepalen uit nacalculatie van eerdere inspecties of gebruikmaken van kostenkengetallen per object.

Voorbeeldberekening

Inspectiebedrijven hanteren vaak diametergroepen en een standaardvervuilingsgraad van het stelsel. Als het stelsel viezer is, duurt het reinigen langer, wat tot hogere kosten leidt. Vermoedt u dat een deel van het stelsel viezer is dan gemiddeld? Dan kunt u de omvang apart specificeren. Voor de prijsbepaling kunt u een gedetailleerde tabel met leiding of gegroepeerde informatie gebruiken. In tabellen A en B ziet u een voorbeeld. Rioolinspecties worden vaak in gereinigde leidingen uitgevoerd zodat de buiswand goed zichtbaar is. Uiteraard kunt u de inspectie ook zonder reininging uit voeren om het riool in bedrijfstoestand te bekijken.

Tabel A invulstaat lengte per diametergroep
Diametergroep in mm Materiaal
van  tot beton pvc staal overig
0 125        
125 200        
201 400        
401 600        
601 1000        
1001 2500        
Tabel B ingevulde tabel inspectielengte (m) per buistype en materiaal
Vorm en
afmeting
Materiaal
Buistype Beton Gres IJzer PVC Totaal
ei 250/375 3.568       3.568
ei 300/450 410       410
ei 400/600 318       318
ei 500/750 185       185
ei 600/900 104       104
ei 700/1050 98       98
ei 800/1200 63       63
ei 900/1350 9       9
overig 4       4
rond 100       6 6
rond 1000 658       658
rond 125   7   1.251 1.258
rond 160       743 743
rond 200 73     3.580 3.653
rond 250 92     2.382 2.474
rond 300 16.429   4 96 16.529
rond 315 13     1.367 1.380
rond 355     2 5 7
rond 400 5.441     399 5.840
rond 450       2 2
rond 500 3.105 14   53 3.172
rond 560 6       6
rond 600 2.119       2.119
rond 630 6       6
rond 700 1.394       1.394
rond 800 1.248       1.248
rond 900 842     2 844
Totaal 36.185 21 6 9.886 46.098

Strategisch plan

Voor een strategisch plan (GRP) hoeven de kengetallen niet per se marktconform te zijn. In een langetermijnplanning zorgt de fluctuatie van marktprijzen voor onzekerheid in het budget. U kiest hier een prijs waarvoor het werk reëel gezien kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat u in het kengetal ook onvoorziene omstandigheden, btw en (waar van toepassing) voorbereiding, toezicht en het verwerken van de inspectieresultaten opneemt.

Bij het bepalen van de prijs gaat u uit van een cyclische benadering.  Zo kunt u reinigings- en inspectiekosten vaststellen. Hiermee hebt u een benodigd budget, dat u vervolgens als invoer kunt gebruiken om een kostendekkende rioolheffing te berekenen.

Budget bepalen bij risicogestuurde inspectie

Als u budget moet bepalen voor risicogestuurde inspectie, gebruikt u óf een gedetailleerde planning uit een rekenpakket óf u bepaalt zelf een cyclische frequentie en omvang op basis van de gekozen risicoprofielen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel